Letní pedagogická stáž v Besançonu

Díky stipendiu francouzské vlády (la bourse du gouvernement français) jsem mohl čerpat nové podněty pro svou práci učitele v Centre de linguistique appliquée (CLA). Společně s českými kolegy Mgr. Radimem Horákem a Mgr. Kateřinou Drábkovou i dalšími pedagogy z celého světa: Angoly, Etiopie, Indie, Indonésie, Jižní Koreje, Japonska, Chile, Ekvádoru a Kuby, jsem mohl poznat skutečný význam termínu „la francophonie“.  

Učitelé skoro ze všech kontinentů (Austrálie nebyla zastoupena), pro některé byla francouzština mateřským jazykem, se rozhodli strávit dva týdny v slunném Besançonu. Společné ubytování na univerzitní koleji Canot s krásným výhledem na řeku Doubs nám umožnilo vytvořit malou frankofonní komunitu, kde se vedly dlouhé diskuse nejen o Francii i přes půlnoc. 

Vlastní program stáže byl velmi bohatý. Skládal se ze dvou dopoledních a jednoho odpoledního modulu např. Découvrir le français d’aujourd’hui, Enseigner la langue et la culture par la publicité, Concevoir et animer une formation en ligne. Další různě tématicky zaměřené ateliéry: Parcours découverte de Besançon, Le Musée des Beaux-arts, Découvrir le Musée du Temps poskytovaly možnost poznat město Besançon a jeho kulturní dědictví. 

Výukový program nebyl pasivní a dával možnost konfrontace různých názorů všech učitelů z různých zemí. Jak bylo již řečeno, velkým kladem stáže byla velká mezinárodní účast, která dodávala debatám pro mě i mé evropské kolegy možnost větší sebereflexe a poznání jiných druhů problémů. 

Třešničkou na dortu pro mne byl nedělní výlet na zámek Château de Joux s obědem, kde byl uvězněn francouzský revolucionář Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau. Poslední částí exkurze byla plavba k vodopádům Saut du Doubs - na hranici se Švýcarskem. Stáž byla zakončena propagační akcí editorů (CLE international, Didier, Hachette, Presses Universitaires de Grenoble), kde každý stážista dostal vzorek nových učebnic. Informace o CLA: http://cla.univ-fcomte.fr/  

Mgr. Tomáš Drábek, Gymnázium Český Brod

Přidej komentář jako první k "Letní pedagogická stáž v Besançonu"

Zanechte komentář