Letní soustředění propojilo dobrovolníky, inspirují k akci. Zkus to taky!

JH

Moravskoslezský Nýdek v polovině srpna hostil Letní soustředění dobrovolníků. Na dobu tří dní se řada dobrovolníků sešla, aby se navzájem seznámili a předali si své zkušenosti.

Několik nadšených a motivovaných aktivní lidí, kteří se povětšinou několik let věnují dobrovolnictví v nejrůznějších oblastech života, tak pro své budoucí směřování načerpalo řadu zkušeností. Výstupem celé akce je také video, které inspiruje veřejnost k tomu, aby se všichni určitým způsobem stali dobrovolníky.

Během soustředění probíhala řada školení, která byla sestavena formou neformálního vzdělávání tak, aby pomohla účastníkům lépe pochopit danou problematiku. Aktivity měly mimo jiné za cíl rozvinout také vnitřní uvědomění v každém z účastníků.

Hosty akce byly také dvě významné osobnosti neziskového sektoru. Jednou byla Simona Honsová, zástupkyně ředitele Nadačního fondu Pavla Novotného a bývalá ředitelka neziskové organizace Moment, která za několik let vyrostla tak, že dnes zaměstnává desítky lidí. Druhým hostem byla Magdaléna Michlová, zástupkyně neziskové organizace Vzájemné soužití a dlouholetá aktivistka za práva lidí i zvířat.

Šlo o první soustředění dobrovolníků svého druhu. V případě, že byste se i Vy sami rádi v budoucnu zúčastnili podobné akce nebo se třeba jen zapojili jako dobrovolníci v jakékoliv oblasti, pište na e-mail volnik.dobro@gmail.com.

Filip Klumpar, ICM Ostrava