Low battery

Je až překvapující, že Pražané nejsou špatní v třídění odpadů. Dokonce zaujímají přední místa v řebříčcích. Co ještě mohou ale obyvatelé Prahy zlepšit, je sběr vysloužilých baterií. Jedna PET láhev je v kontejneru se směsným odpadem stále mnohokrát menší problém než jedna tužková baterie.

Použité baterie - Ilustrační obrázek

Použité baterie - Ilustrační obrázek

Sběr tříděného odpadu v Praze je realizován tak, že musí původce odpadu roztřídit plast, papír a sklo do nádob k tomu určených. Jsou to ony známé barevné kontejnery. Na území Prahy je rozmístěno přes 3000 sběrných hnízd, kde lze odložit tříděný odpad. Co ale v těchto hnízdech nenaleznete je nádoba na sběr použitých baterií a monočlánků.

Podle evropské směrnice, která byla přijata před rokem v červnu se má v členských státech Evropské unie sbírat alespoň čtvrtina baterií a akumulátorů. To se má dít do konce roku 2012.

Kde se provádí sběr vybitých baterií?

Nejjednodušší je použité baterie zanechat v prodejně, kde se monočlánky a baterie prodávají. Tato prodejna je totiž ze zákona povinna od zákazníků použité baterie vybírat. Okruh prodejen, kde se staré baterie vybírají byl nedávno rozšířen i na takové obchody, ve kterých se prodávají výrobky na baterie. Můžete tak navštívit obchod s foto technikou, mobilními telefony nebo hračkami a i zde zanechat použité baterie. To se může dít díky zákonu, který ukládá výrobců a dovozcům baterií, aby odebírali z pět z obchodů vysloužilé baterie.

Výjimku, kde nemusí monočlánky a baterie zpět odebírat mají drogerie, hotely, benzínové čerpací stanice a restaurační zařízení. I přes to, že v těchto obchodech a provozovnách mnohdy baterie zakoupíte.

Místa, kde se zpětně baterie odebírají musí být označena. Zpravidla to bývá samolepka na vstupních dveřích.

V neposlední řadě je možné baterie odevzdat ve sběrných dvorech. Nebo počkat na mobilní sběr, který v Praze probíhá na 250 trasách alespoň jednou za rok. Doma můžete separovat baterie do zvláštní nádoby a odnášet na sběrné místo po dosažení určitého množství, pokud nechcete chodit s pouhým jedním nebo dvěma monočlánky. Nejjednodušší ale je, při kupování nových baterií do MP3 přehrávače, walkmanu nebo svítilny, donést baterie rovnou do prodejny, kde je můžete bez problému zanechat.

Plány do budoucna

Podle směrnice, která do roku 2012 určuje podíl sběru použitých baterií na jednu čtvrtinu, se má jít ještě o krok dále. Tato evropská směrnice totiž členským státům přikáže do konce roku 2016 vybírat až 45 procent použitých baterií a akumulátorů.

__

Pavel Dvořák, regionální koordinátor – redaktor, kraj Praha

Přidej komentář jako první k "Low battery"

Zanechte komentář