MAG‘ 10 se blíží, je nutné se na ni připravit?

Maturitní generálka se pomalu a jistě rozjíždí. Již za tři týdny usednou první studenti k testování nové maturitní zkoušky na českých středních školách. Od pondělí 11. října do 14. října 2010 začne testování nazvané MAG‘ 10 na téměř 1300 školách. Účast žáků posledních ročníků maturitních oborů je na přihlášených školách povinná.

Distribuce maturitních testů do škol bude probíhat už od 4. října do 8. října. V pěti pracovních dnech musí najatá distribuční firma rozvést všechny testy do všech škol. Než dojde k testování budou testy umístěny ve školních sejfech.

Množí se otázky studentů, jak se na maturitní generálku připravit, a zda má smysl se na ni učit. Je pravdou, že obsahem testů bude látka, která se vyučuje v průběhu celého čtvrtého ročníku. To ale neznamená, že by se měl student na maturitní generálku úplně vykašlat. Pokud se totiž na testování připraví, pomůže mu to nejen k přípravě k ostré maturitě, ale hlavně při následné volbě obtížnosti maturitní zkoušky. Při maturitní generálce mají letošní čtvrťáci možnost zjistit, jestli zvládnou vyšší obtížnost nebo zda si pro jistotu zvolí obtížnost lehčí.

Na rozhodování, jakou obtížnost zvolit, budou mít letošní maturanti omezený čas. Výsledky pro školy z maturitního testování budou uvolněny 3. listopadu 2010. Uzavírání přihlášek žáků k maturitní zkoušce v roce 2011 bude probíhat 15. listopadu 2010. Ve zhruba dvanácti dnech musí dojít k rozhodnutí, jakou verzi nové maturitní zkoušky bude chtít student v příštím roce vykonávat. Samotné školy se k maturitní zkoušce musí přihlásit do pondělí 30. listopadu.

Maturitní generálka bude obsahovat pouze testy, ústní část zkoušky se testovat nebude.

Generálka má zjistit zejména technické zajištění nové maturitní zkoušky. Pečlivě se bude sledovat průběh distribuce testů i jejich zpětné nakrmování a vyhodnocení externími hodnotiteli v CERMATu.

__

Pavel Dvořák, regionální koordinátor – redaktor, kraj Praha

Přidej komentář jako první k "MAG‘ 10 se blíží, je nutné se na ni připravit?"

Zanechte komentář