Malá energetická akademie

Že by zase nějaká nová škola? Ne, ne. Pod tímto titulkem se skrývá soutěž pro děti a mládež Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Jihomoravského Kraje. Organizátorem soutěže v jižních Čechách je Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje.

Posláním soutěže je rozšíření vědomostí dětí a mládeže o energetice a ekologii, osvojení si zásad zodpovědného chování k životnímu prostředí, zvýšení bezpečnosti dětí a v neposlední řadě oživení náplně volného času dětí, mládeže i jejich rodičů. Věk soutěžících je maximálně 17 let. V soutěžních skupinách smí být též dospělé osoby, vždy však musí být dodrženo pravidlo, že minimálně 80% je mladších 18 let. Výjimkou je rodina – kde může být „dospěláků“ polovina. Soutěžící musí být před zahájením soutěže registrováni.

Soutěžící jsou rozděleni do čtyř kategorií

Jednotlivec

Malá skupina – od tří do devíti osob

Třídní kolektiv – deset až třicet osobv

Velká skupina – deset až třicet osob

Soutěž Malá energetická akademie má 5 stupňů, kdy v každém stupni plní soutěžící zadaný úkol. Jednotlivé stupně akademie jsou vyhodnocovány komisí administrátorů a společností E.ON s.r.o. – pořadatelem soutěže. Nejlepší účastník v každém stupni je odměňován zajímavou cenou

Zpracované odpovědi jsou hodnoceny ve třech úrovních

teoretické – kolik soutěžící zjistil informací o daném problému

praktické – jakým způsobem se soutěžící pokusil daný problém nějak vyřešit)

prezentační – způsob a zpracování prezentované odpovědi – video, fotografie, powerpointová prezentace, výtvarné dílko, báseň…

Za každou úroveň zpracování lze získat 1 až 3 body, celkem tedy za splnění jednoho úkolu může získat soutěžící maximálně 9 bodů.

Soutěž byla zahájena na počátku tohoto školního roku. Aktuálně byl vyhodnocen druhý a zahájen třetí stupeň. Konkrétně v jižních Čechách tomu tak bylo u příležitosti akce KARNEVAL, která se uskutečnila ve středu 12.ledna v budově Jihočeské organizace Pionýra na Husově ulici v Českých Budějovicích. V průběhu akce byli vyhlášeni vítězové druhého stupně Malé energetické akademie 2010-2011 v jednotlivých kategoriích.

Kteří to byli?

Jednotlivci – Tomáš Babický, Marcela Petrová a Eliška Machová

Malé skupiny – Srdíčko, Jiloro a Kliky

Velké skupiny – Ježci, oddíl STRÁŽCI a NZDM Céčko

Třídy – Základní škola Nerudova, Uhlířová Květa a Áčkaři

Karnevalu se zúčastnila téměř stovka masek dětí a zhruba čtyřicítka dospělých. Programem děti provázel klaun Hugo, který připravil pro její účastníky spoustu soutěží a zábavy.

Malá energetická akademie bude ukončena v měsíci květnu vyhodnocením pátého stupně a slavnostním vyhlášením vítězů na akci Bambiriáda. Hlavní cenu získají a převezmou soutěžící v jednotlivých kategoriích, který se zúčastní všech pěti stupňů a získají nejvíce bodů. Soutěžící – jednotlivec vyhraje věcnou cenu v hodnotě 12.000,- Kč. Malá skupina a třídní kolektiv si bude moc vybrat věcnou cenu v hodnotě 25.000,-Kč a na velkou skupinu čeká věcná cena v hodnotě 50.000,-Kč.

Zdroj Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, více informací www.radambuk.cz, www.energetickaakademie.cz

Václav Pavlík, Regionální koordinátor / redaktor, Kraj Jihočeský

Přidej komentář jako první k "Malá energetická akademie"

Zanechte komentář