Maturita jak má být

V návaznosti na nedávno absolvovaný rozhovor nazvaný „Stará, ale dobrá“ jsem si uvědomil, že mnoho letošních maturantů nemá vůbec představu, tak říkajíc „do čeho jdou“. Udělal jsem si malou anketu mezi letošními maturanty, které znám. Zjištění bylo takové, že nikdo z nich se nebyl v loňském roce podívat, jak vůbec u nich maturitní zkouška na škole vypadá, jak se zkouší a jaký má průběh. Do zkušební místnosti se může podívat veřejnost. Celý průběh zkoušení není za zavřenými dveřmi. Na každé škole je sice rozdílný systém zkoušení, ale přeci jen v základu je průběh celé maturity stejný.

V tomto článku se trochu poohlédneme po tom, jak taková maturita vypadá. Pro ilustraci je zde několik fotografií, které trochu přiblíží celou situaci.

Pro příklad máme pro vás připravený průběh maturit ze střední průmyslové školy. Na začátku je třeba si uvědomit, že maturita začíná již mnohem dříve než dny samostatného zkoušení.

Nejprve studenty čeká písemná zkouška z českého jazyka, ta bývá na začátku dubna. Na tuto zkoušku už musí studenti dorazit ve společenském oděvu. Písemná zkouška je vlastně slohová práce. Na této práci se ověřuje nejen dosažení určité vyjadřovací schopnosti, schopnost výstavby textu, ale i pravopis. Známka ze slohové práce je zahrnuta do celkového hodnocení z povinné zkoušky z českého jazyka. Témata prací volí sama škola. Studenti po uvedení témat mohou volit zpravidla mezi třemi, s různým typem žánru. Na zpracování mají studenti omezený čas. Nejprve svou práci napíší nanečisto a poté ji přepíší na čisto – koncept i čistou práci studenti odevzdávají.

Ke konci dubna čeká na studenty další zkouška. Tentokrát praktická. Záleží na oboru nebo specializaci, kterou si student na začátku studia vybral. Může tak zhotovovat výrobek na dílnách, vytvářet počítačový program, nebo jen počítat praktické příklady. U některých oborů může praktická zkouška trvat i dva dny. Je to například v případě programování CNC strojů. První den studenti vytváří program a výkres. Druhý den se provádí samotná výroba navrženého výrobku na stroji. Výsledky a výrobky z praktických maturit se předkládají později také ke zkušební komisi a může na ně ještě přijít řeč.

V půlce května čeká studenty svatý týden. Ten následuje po posledním školním dni známým také jako poslední zvonění.

Představení studentů maturitní komisi

Představení studentů maturitní komisi

Ostrý start maturit začíná společným představením třídy zkušební komisi.

Losování otázky

Losování otázky

Po krátkých formálních uvedeních si může první student vylosovat otázku. Pořadí předmětů určuje škola. Zpravidla se začíná náročnějšími předměty. Oborové a specializační bývají na konci celého zkušebního dne.

Jeden student je zkoušený, další se připravuje na potítku

Jeden student je zkoušený, další se připravuje na potítku

Studenti se v průběhu každého jednoho předmětu střídají. To znamená, že každý student se na potítko dostane několikrát za den, pokaždé k jinému předmětu. Není pravda, že by se student připravoval na všechny předměty, jak je tomu například u státní závěrečné zkoušky na vysoké škole.

Na konci zkušebního dne vyřkne komise ortel. Nejprve do zkušební místnosti pozve všechny ten den zkoušené a oznámí celkové výsledky. Například: „Všichni prospěli“. Hned na to se každý dozví i známky z jednotlivých předmětů a osobní celkové hodnocení.

Předání vysvědčení

Předání vysvědčení

Na konci maturitního týdne dostanou maturanti maturitní vysvědčení od předsedy maturitní komise a výroční vysvědčení od třídního učitele.

Pavel Dvořák, Regionální koordinátor – redaktor, Kraj Středočeský

Přidej komentář jako první k "Maturita jak má být"

Zanechte komentář