Maturita v září?

Ilustrační foto

Školní rok 2010/2011 se do historie školství nepochybně zapíše jako přelomový, a to především kvůli zavedení společných státních maturit. Toto téma bylo již mnohokrát rozebíráno a jejich průběh dlouhodobě hodnocen. Často zmiňovaným problémem byl vysoký počet studentů, kteří ve zkoušce neuspěli, nebo se k ní vůbec nedostali. A právě ti se nyní na střední školy vracejí, aby využili náhradní a opravné termíny maturit, které Ministerstvo školství naplánovalo od 1. do 21. září.

Jak tyto náhradní a opravné maturity budou vlastně probíhat a jaký je mezi nimi vůbec rozdíl? Zkouška v náhradním termínu je určena těm, kteří se k maturitě v řádném termínu buď vůbec nepřihlásili, nebo se k ní nedostavili a řádně se omluvili. Následně se mohou přihlásit nejen k tomu podzimnímu, ale k jakémukoli jinému termínu v následujících pěti letech po ukončení studia. To, že se ke zkoušce nepřihlásí, neznamená, že by ji složili neúspěšně, a proto takovým studentům stále zbývají tři pokusy.

Pokud student neuspěl u jedné nebo více povinných zkoušek, má možnost složit až dvě opravné zkoušky. I ty lze vykonat do pěti let po ukončení studia. Opravují se pouze ty neúspěšné předměty, ovšem u komplexních zkoušek např. z českého jazyka (obsahujících ústní zkoušku, písemnou práci a didaktický test) je nutné opakovat všechny tři její části. V případě neúspěšného složení zkoušky z nepovinného předmětu se oprava nekoná, lze ji nahradit tzv. jednotlivou zkouškou. Při opravném termínu je možné zvolit si jiný stupeň úrovně obtížnosti. V každém případě je nutné podat na ředitelství školy novou přihlášku k maturitě.

Další skupinou zářijových maturantů jsou ti, kteří neukončili ročník, nebo nebyli k maturitě připuštěni. Právě tito studenti složí podzimní zkoušku dospělosti jako první, po nich přijdou na řadu náhradní termíny. Opravné zkoušky, které proběhnou jako poslední, představují 70% celkových podzimních maturit. Účastnit se jich bude 20 500 studentů. Písemná část těchto maturit, na rozdíl od těch řádných, nemusí proběhnout na „kmenové“ škole každého studenta, ale bylo pro ně vybráno 198 spádových škol, z nichž by žádná neměla být vzdálena více než 20 km.

Radost z toho, že se této podzimní zkoušce vyhnou, má jistě 42 studentů, kteří se proti svým výsledkům odvolali, a přezkoumání jim dalo za pravdu. Z celkového počtu téměř 99 000 maturantů podalo odvolání 1 414 z nich. Největší pochybení byla nalezena u hodnocení písemných prací a slovních odpovědí, tedy v těch částech, které nejvíce podléhají subjektivnímu pohledu hodnotitele.

_

Zdroj: www.novamaturira.cz


Petra Šteflová, regionální koordinátorka – redaktorka, kraj Středočeský

Přidej komentář jako první k "Maturita v září?"

Zanechte komentář