Maturity se v Čechách skládají více než sto padesát let

Maturity představují v současné době jedno z nejžhavějších témat pro studenty a jejich rodiče stejně jako pro politiky. O jejich budoucí podobě a obtížnosti se dlouze diskutuje, jedná a po léta se připravují. Maturita sama o sobě je zkouškou s více než 150letou historickou tradicí.

Co znamená slovo maturita? Maturita (z latiny maturitas = zralý, dospělý) neboli maturitní zkouška je závěrečná zkouška ukončující studium na středních školách a jiných školách středoškolské úrovně. Někdy bývá též označována jako zkouška zralosti, dospělosti.

O výsledku zkoušky se vydává vysvědčení. Vykonání této zkoušky je pak předpokladem ke vstupu na vysokou školu. Podmínkou pro její vykonání je zpravidla úspěšné ukončení posledního ročníku studia.

Kdy byla maturita v českých zemích zavedena a jak se postupem času proměňovala? Maturita po svém zavedení byla z počátku uplatňována pouze na klasických gymnáziích (koncipována jako osmiletá), ke kterým postupně přibývaly další střední školy gymnaziálního typu – reálná gymnázia, reformní reálná gymnázia a reálky. Na ostatních typech škol, kam lze zařadit například obchodní akademie nebo učitelské ústavy, byla zavedena maturitní zkouška až se značným zpožděním.

V Rakousku (tedy i v českých zemích) našla maturitní zkouška své místo v roce 1849 v souvislosti s reformou gymnázií. Ještě předtím byla zavedena v Prusku (1812) a ve Francii (1830).

Z počátku se tedy tato zkouška konala pouze na gymnáziích a jednou z jejích základních funkcí bylo, že opravňovala ke vstupu na teologickou, právnickou, lékařskou a filozofickou fakultu. Tak zvaná zkouška dospělosti se konala ze všech předmětů.

Jana Kolková

Jaroslav Žák ve své legendární knize Študáci a kantoři:

„Mezi neinformovaným občanstvem převládá od nepaměti bludný názor, že školství, zejména pak školství střední, je blahodárná instituce, kde zástupy mládeže, toužící po vědění a vzdělání, jsou poučovány a vychovávány obětavými muži a ženami. Z tohoto mylného předpokladu vycházejí všichni reformátoři a bojovníci za novou střední školu, pročež jejich úsilí končí nezdarem. Neboť střední škola je ve skutečnosti kolbiště, kde utlačovaný lid studentský, čili študáci, vede nesmiřitelný boj proti panující kastě prófů neboli kantorů.“

Roman Málek, regionální koordinátor-redaktor, kraj Pardubický

Přidej komentář jako první k "Maturity se v Čechách skládají více než sto padesát let"

Zanechte komentář