Měsíc grafiky v Prostějově

foto 02

Jako každý měsíc, i v dubnu se v Prostějově pořádal vernisážový den. Tentokrát proběhl 6. dubna a byl tematicky zaměřen hlavně na současnou grafiku. Před samotnými výstavami proběhla ve vestibulu Kulturního klubu DUHA výstava žáků umělecké školy Art Econ Prostějov, kteří vystavovali dokumentární cyklus fotografií z hospice. V 17 hodin byly zahájeny dvě hlavní výstavy. První z nich byla výstava Marek Sibinský – In Hands. Doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D. vedoucí Katedry grafiky a kresby, Fakulty umění Ostravské univerzity představil na výstavě IN HANDS své grafické práce. Marek Sibinský má za sebou řadu domácích i zahraničních výstav, ale také mnoho ocenění (např. v soutěži Grafika roku) a účast na světovém trienále grafiky v Krakowě. Tvorba Marka Sibinského konfrontuje problematiku identity vizuálního obrazu a současný stav v oblasti mediální produkce. Často kromě grafiky využívá přesahy do dalších médií jako je malba, fotografie a animace. Součástí akce byla výstava dvou studentů ateliéru Grafiky v předsálí – Stanislava Ondruše a Tomáše Klinovského. Tito dva studenti třetího ročníku atelieru Grafika tvoří každý jiným způsobem. Zatímco Stanislav používá ve svém kresebném vyjádření systematických prvků, Tomášova kresba je spíše automatická. Pro tuto výstavu vytvořili i společné kresby, na kterých se tyto dva světy střetávají.

foto 01Instalace Marka Sibinského

Další výstava nese název Print or Play! Výstava prezentuje dva obory výtvarného umění, které jsou často kladeny do opozice: klasickou grafiku a video. Představuje práce pedagogů a studentů ateliéru grafiky a ateliéru nových médií na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Dnes, v době, kdy se stírají hranice mezi jednotlivými médii, se čím dál víc stává aktuální otázka smyslu hledání hranic. Linie, otisk a omezená barevnost, to jsou propojující aspekty studentských prací, vybraných pro svou čistotu nebo přesahy mezi médii. Studenti Katedry výtvarné výchovy Pdf MU se v průběhu studia musí vypořádat s celou řadou výtvarných technik a tato výstava prezentuje dvě oblasti. Práce vznikly pod vedením Jany Francové a Andrey Uváčikové. Součástí výstavy byla také performance, která propojovala hudbu a výtvarné umění. Na výstavě představila své práce také rodačka z Prostějova – Barbora Kašubová.

foto 02Performance na výstavě Print or Play !

Na závěr se skupina uměleckých nadšenců přemístila do Prostoru, kavárny na Úprkově ulici, kde byla zahájena výstava Evy Bičanové s názvem Periferie. Eva Bičanová studuje pátým rokem atelier Grafiky (Prof. Zbyněk Janáček, doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph. D.) a v Prostoru představila svou bakalářskou práci, která je vytvořena hlubotiskovou grafickou technikou.  Po vernisáži proběhl Dj set, který zahrál Jakub Gallo, který používá umělecké jméno Dj Scalles.

Další vernisážový den bude v duchu fotografie, dne 3. května. Proběhne opět několik výstav. V Rainbow Gallery se představí Atelier tvůrčí fotografie Fakulty umění z Ostravské univerzity. Výstava atelieru tvůrčí fotografie (vedoucí atelieru: Mgr. Michal Kalhous, PhD.) představí kurátorský výběr Mgr. BcA. Kataríny Klusové z prací studentů ateliéru. Ateliér se představí ne formou jakéhosi salónu, ale připravením výstavy – přesného a sevřeného výběru fotografií, jež propojuje společné téma vzešlé ze soustředěné práce s archivy fotografií i z aktuálně vznikajících prací. Další výstavu v Rainbow gallery bude mít na svědomí fotograf Noah Zyla. Noah začal s polaroidy vlastně náhodou. Před třemi roky pocítil potřebu vyvážit každodenní pracovní stres něčím kreativním, co by mu pomohlo znovu najít rovnováhu mezi prací a odpočinkem. V té době objevil u rodičů polaroidní fotografii z osmdesátých let. Společnost Polaroid však tou dobou byla už minulostí, a tak ho další hledání informací přivedlo
k Impossible projektu a galerii Polagraph, kde si nakonec vypůjčil na pár dní jednoduchý polaroid 600. První výsledky byly žalostné, i přesto si ale rovnou pořídil ikonický SX-70 a nenávratně propadl kouzlu instantní fotografie. Několik let experimentoval s instalacemi, které sám vytváří, a zajímala ho hlavně technická stránka instantní fotografie. V poslední době ho ale zajímá portrétní tvorba a hledání možností, jak spojit konceptuálnější přístup
s technickými možnostmi polaroidového fotoaparátu a instantního filmu.

A nakonec proběhne výstava v Prostoru, kde se představí studentka Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. Fotografka Tereza Koníčková bude prezentovat polaroidové fotografie, ale také koláže.

 

Autor: Mira Macík

Zdroj fotografií: facebook Rainbow gallery

Stanislava Rotterová, regionální redaktor, ICM Prostějov