Mezinárodní přátelství – aneb jak trávit volný čas jako místní obyvatelé Setkání studentů Bonn – Praha v říjnu 2017

Praha-Bonn

Setkání studentů Bonn – Praha pořádáme již několik let. V letošním roce byla hostitelem česká strana. Na konci října přiletěla do Prahy skupina 10 německých studentů z Bonnu, doprovod jim jako každý rok dělali vedoucí Alexander Schroers a Andreas Moll. Spolu s nimi se akce zúčastnilo 9 českých studentů. Setkání proběhlo mezi 21. a 26. říjnem 2017.  

Oproti minulému pobytu v Praze nebyli tentokrát čeští studenti ubytovaní v hotelu, vždy se dostavili až ráno a celý program pak už skupinka absolvovala společně. Pokud nebyl organizován večerní program (divadlo, procházka, bowling), odcházeli po večeři domů.
K této změně jsme přistoupili vzhledem k tomu, že ve skupině českých účastníků bylo pět mladších „nováčků“ a pro jejich účast na projektu bylo schůdnějším řešením zůstat doma. Dalším důvodem bylo zrušení účasti domluveného doprovodu pro ubytování české skupiny. Z názoru doprovodu i studentů ale jednoznačně vyplývá, že společné ubytování je lepší, děti spolu přirozeně začnou komunikovat a trávit volné chvíle i mimo nabízený program. Takže příště se určitě vrátíme k osvědčené variantě společného ubytování.

Program byl organizován obdobně jako v minulých letech – kombinace volnočasových aktivit dostupných pražským dětem a mládeži, návštěva poboček Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy, poznávání našeho hlavního města a českého prostředí očima místních. S programem byly obě strany velmi spokojeny.
Nutno říci, že se letos sešla velmi příjemná skupina, všichni byli vstřícní, zvědaví, brali vše sportovně, chovali se přátelsky a měli zájem mezi sebou komunikovat. Když bylo odpoledne volno, protože večer bylo na programu divadlo, děti se mezi sebou samy domluvily a odpoledne strávily společně. České děti se hned hlásily na pobyt v Německu příští rok.

Letos jsme kromě loňských účastníků oslovili i nové partnerské školy – gymnázia, kde probíhá výuka němčiny. Setkali jsme se s poměrně nadšenou reakcí ze strany vyučujících. Školy sice organizují i své zahraniční pobyty, ale tuto novou možnost česko-německých aktivit uvítaly.

Velmi rádi bychom v tomto projektu pokračovali i nadále. Projekt česko-německé
spolupráce  pro mladé lidi považujeme za velmi přínosný a smysluplný.

Názory zúčastněných:

Celou výměnu jsem si užil, nejdůležitější není program, ale lidi kolem, a na nikoho si nemůžu stěžovat. Rád bych vám taky poděkoval za možnost zúčastnit se, a doufám, že se uvidíme příští rok :-).

Vojta S.

Dobrý den,
Celý týden jsem si velice užila. Líbilo se mi vše, nic bych neměnila.

Anna Krejčí

… Es war eine sehr schöne Woche für alle Teilnehmer. Danke für die für alles.

Ich freue mich schon Euch alle nächstes Jahr in Bonn begrüßen zu dürfen.

Alexander Schroers