Mezinárodní přátelství – aneb jak trávit volný čas jako místní obyvatelé Setkání studentů Bonn – Praha v říjnu 2017

Praha-Bonn

Setkání studentů Bonn – Praha pořádáme již několik let. V letošním roce byla hostitelem česká strana. Na konci října přiletěla do Prahy skupina 10 německých studentů z Bonnu, doprovod jim jako každý rok dělali vedoucí Alexander Schroers a Andreas Moll. Spolu s nimi se akce zúčastnilo 9 českých studentů. Setkání proběhlo mezi 21. a 26. říjnem 2017.  

Oproti minulému pobytu v Praze nebyli tentokrát čeští studenti ubytovaní v hotelu, vždy se dostavili až ráno a celý program pak už skupinka absolvovala společně. Pokud nebyl organizován večerní program (divadlo, procházka, bowling), odcházeli po večeři domů.
K této změně jsme přistoupili vzhledem k tomu, že ve skupině českých účastníků bylo pět mladších „nováčků“ a pro jejich účast na projektu bylo schůdnějším řešením zůstat doma. Dalším důvodem bylo zrušení účasti domluveného doprovodu pro ubytování české skupiny. Z názoru doprovodu i studentů ale jednoznačně vyplývá, že společné ubytování je lepší, děti spolu přirozeně začnou komunikovat a trávit volné chvíle i mimo nabízený program. Takže příště se určitě vrátíme k osvědčené variantě společného ubytování.

Program byl organizován obdobně jako v minulých letech – kombinace volnočasových aktivit dostupných pražským dětem a mládeži, návštěva poboček Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy, poznávání našeho hlavního města a českého prostředí očima místních. S programem byly obě strany velmi spokojeny.
Nutno říci, že se letos sešla velmi příjemná skupina, všichni byli vstřícní, zvědaví, brali vše sportovně, chovali se přátelsky a měli zájem mezi sebou komunikovat. Když bylo odpoledne volno, protože večer bylo na programu divadlo, děti se mezi sebou samy domluvily a odpoledne strávily společně. České děti se hned hlásily na pobyt v Německu příští rok.

Letos jsme kromě loňských účastníků oslovili i nové partnerské školy – gymnázia, kde probíhá výuka němčiny. Setkali jsme se s poměrně nadšenou reakcí ze strany vyučujících. Školy sice organizují i své zahraniční pobyty, ale tuto novou možnost česko-německých aktivit uvítaly.

Velmi rádi bychom v tomto projektu pokračovali i nadále. Projekt česko-německé
spolupráce  pro mladé lidi považujeme za velmi přínosný a smysluplný.

Názory zúčastněných:

Celou výměnu jsem si užil, nejdůležitější není program, ale lidi kolem, a na nikoho si nemůžu stěžovat. Rád bych vám taky poděkoval za možnost zúčastnit se, a doufám, že se uvidíme příští rok :-).

Vojta S.

Dobrý den,
Celý týden jsem si velice užila. Líbilo se mi vše, nic bych neměnila.

Anna Krejčí

… Es war eine sehr schöne Woche für alle Teilnehmer. Danke für die für alles.

Ich freue mich schon Euch alle nächstes Jahr in Bonn begrüßen zu dürfen.

Alexander Schroers, ICM při DDM Praha