Ministerstvo školství se vyjádřilo k petici

Po celkem klidném loňském podzimu, kdy bylo rozhodnuto, že se státní maturity opět o rok odloží, zažívá toto téma od počátku nového roku svůj boom. Čím více se blíží termín maturitní generálky, a také voleb do Poslanecké sněmovny, je toto téma omíláno ze všech stran stále více.

Dnes 16. února 2010 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovisko k petici, kterou předali členové petičního výboru tvořeného zástupci komise cizích jazyků a komise jazyka českého a literatury Matičního gymnázia v Ostravě.

Po výčtu výhrad ke státním maturitám, obsahuje petice resumé: „Nahlas říkáme to, co již dlouho všichni zainteresování vědí: nová státní maturita je jen jedním z dalších povedených tunelů, který vyvedl, odvádí, a co je nejhorší, trvale bude vysávat desítky a posléze v součtu stovky milionů z rozpočtu rezortu školství a to prostřednictvím společnosti Cermat, která zadává lukrativní zakázky dodavatelským soukromým subjektům. Tyto peníze nejsou a nebudou vynaloženy na zkvalitnění vzdělávacího systému v žádném z jeho složek. Paradoxem je, že tu nejdůležitější část práce, vlastní průběh, opravy a hodnocení zajistí pedagogové zadarmo (Přesněji – téměř zadarmo!) a v čase, který za „normálních okolností“ věnují přípravě výuky a sebevzdělávání v oboru a který jim díky „celoživotnímu“ školení společností Cermat bude trvale chybět.

Je evidentní, že nejvíce ušetří rezort školství tím, že celý nesmyslný projekt zruší a přestane strašit tím, že bude nutno vrátit prostředky, které byly již promrhány z evropských fondů. Jde jen o zlomek toho, co všechny občany České republiky takto tunelově koncipované státní maturity budou stát v budoucnosti.

Žádáme seriózní a objektivní hodnocení skutečného přínosu nových státních maturit a především finanční analýzu přiměřenosti nákladů a celospolečenského významu. Taková nezávislá hodnocení však nemohou provádět ti, kteří z přípravy maturity již dlouho profitují.

Ze všech těchto důvodů se odmítáme účastnit další (již kolikáté) vlny školení a nehodláme se tak dále podílet na finanční destabilizaci ministerstva školství, které nemá prostředky na udržení stávající hladiny našich platů, ale má prostředky na financování těchto aktivit.“ Celý text petice je možné stáhnout ZDE.

Proti všem bodům petice se Ministerstvo školství ohradilo a vydalo k nim svá stanoviska. Podle ministerstva nedochází k žádným výjimečným situacím v přípravě státních maturit. Ministerstvo školství například nesouhlasí se stanoviskem signatářů petice, že školení k tzv. státní maturitě je pouze přípravou na organizační zabezpečení průběhu nové maturitní zkoušky a na technické aspekty jednotlivých částí státní maturity. Taktéž nesouhlasí s tím, že by organizace a logistika nové maturitní zkoušky vyžadovala trvalé nároky na přípravu.

K resumé petice MŠMT vydalo tato stanoviska: „Vzhledem k tomu, že zavedení nové maturitní zkoušky je v současnosti otázkou spíše společensko-politickou, nelze zjednodušeně činit závěry z jejího oddalování v tom smyslu, že snad není ze strany CZVV a ministerstva připravená.

Ke konstatování petičního výboru, že je již několik let porušován zákon, kdy jsou nad rámec pracovních povinností školy a jejich zaměstnanci „pověřováni ověřováním něčeho, co dosud nenalezlo svůj jasný obsah a formu“, se nelze adekvátně vyjádřit, neboť není konkrétně uvedeno, o porušování jakých ustanovení se jedná. Ministerstvo se při přípravě nové maturitní zkoušky vždy důsledně řídilo a řídí platnými právními předpisy.

Také tvrzení petičního výboru o suplování povinností CZVV ze strany učitelů škol je podle názoru ministerstva nepravdivé. Všechny povinnosti související s přípravou a realizací nové maturitní zkoušky jsou legislativně ošetřeny a rozděleny tak, aby každý článek, zainteresovaný na přípravě nových maturitních zkoušek, vykonával pouze činnost jemu ze zákona náležející.

Pokud ve své výzvě petiční výbor uvádí, že došlo a dochází k „tunelování“ státních prostředků, musí toto své silné tvrzení dokázat, a v případě, že disponuje důkazy, na kterých toto své tvrzení staví, je jeho občanskou povinností se s nimi obrátit na orgány činné v trestním řízení. V opačném případě má ministerstvo právo se proti tomuto nařčení ohradit.

Nesouhlasíme také s tvrzením, že vynaložené prostředky nepovedou ke zkvalitnění vzdělávacího systému, naopak podle našeho názoru je zavedení nové maturitní zkoušky velmi účinným nástrojem zvyšování kvality edukačního procesu.

Ke tvrzení petičního výboru, že resort školství ušetří nejvíce tím, když celý nesmyslný projekt zruší, lze pouze konstatovat, že povinnost realizace nové maturitní zkoušky je pevně dána školským zákonem a samotné ministerstvo o změně ustanovení zákona upravujících maturitní zkoušku nerozhoduje.“

Celý text stanoviska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy naleznete na webu MŠMT.

Příprava nových maturit probíhá po vyjádření stanovisek petičního výboru a MŠMT ve stanoveném harmonogramu. Na podzim by se tedy měla konat maturitní generálka a příští rok na jaře by měli ze středních škol odcházet maturanti se státní maturitou.

Pavel Dvořák, regionální koordinátor – redaktor, Kraj Středočeský

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Přidej komentář jako první k "Ministerstvo školství se vyjádřilo k petici"

Zanechte komentář