Mise možná

Jak uspořádat výměnu mládeže a nezanedbat nic důležitého, se snažilo naučit 24 účástníků z 11 zemí Evropy na semináři s názvem Mission Possible. Projekt se konal od 3. 7. do 11. 7. 2011 v příhraničním městě Hrádek nad Nisou, jehož starosta, Martin Půta, převzal záštitu nad celým projektem.

Nešlo ale jen o suchopárné pročítání projektové žádosti a tabulek, ale mladí se vydali do skutečné akce. Přestěhovali Richterův kříž o více než 100 metrů. Z původního umístění uprostřed pole ho účastníci přesunuli blíže ke komunikaci spojující Hrádek nad Nisou a Oldřichov na Hranicích. Přibližně 600 kilový kříž byl vytvořen v 18. století a umístěn poblíž cesty, která již v současné době neexistuje.

Dobrovolníci čelili velké výzvě, a to nejen proto, aby ochránili tento historický monument, který byl postupně ničen zemědělskými stroji, ale i proto, že každé příhraniční místo potřebuje vlastní místo, něco, s čím se mohou místní obyvatelé spojovat. ,,Richterův kříž byl rozdělen na pět kusů a odvážen pomocí bagru kus po kusu blíž k silnici. Pětihodinová práce, která byla organizována sice v této oblasti nezkušenou, ale o to více motivovanou skupinou, se vyplatila.” pochlubil se s úspěchem organizátor projektu a předseda LOS – Liberecké občanské společnosti, Antonín Ferdan. Místní starosta Martin Půta přislíbil, že kříž bude rekonstruován a bude k němu přidána i pamětní deska, na níž se návštěvníci dozvědí nejen o těch, kteří se na stěhování podíleli, ale stručně i o vlastní historii kříže. ,,Tento typ dobrovolnictví je mi příjemný. Cítím se užitečná, vím, že můžu něčím přispět místní komunitě.” říká Szofie Szabó, jedna z 24 účastníků projektu, který se zabývá především projektovým managementem. Projekt byl sponzorován programem Mládež v akci a akcí si tu účastníci užili až až. Celkově v něm bylo zastoupeno 11 zemí Evropské unie. ,,Přijeli jsme se naučit, jak sestavit kvalitní projekty, což se myslím naplnilo. Nikdy jsem nezažila, abych se na vzdělávací akci dobrovolně zúčastnila něčeho tak silného. Skupinu to posílilo a navíc tu po sobě něco necháváme. Není to jen běžné ,,děkuji” městu, které nás přijalo, je to něco víc.” sděluje své pocity jedna z českých účastnic, Kateřina Filipská.

Místní obyvatelé budou moci sledovat, jak se kříž bude měnit a zároveň se starat o květiny, které tam účastníci projektu zasadili. V průběhu měsíce srpna bude kříž opraven a následně za přítomnosti faráře, zástupců LOS – Liberecké občanské společnosti, starosty města Hrádku nad Nisou a dalších obyvatelů měst a vesnic z přilehlého okolí posvěcen.

seminářÚčastníci školení získávali od školitelů LOS – Liberecké občanské společnosti a Unesco initiative centre z polské Wroclawi specifické nástroje, které mají účastníkům ulehčit řízení a organizování mezinárodních projektů pro mládež. „Krom nových znalostí o projektovém managementu se snažíme zanechat pozitivní stopu i mezi místními obyvateli. Například pomocí multikulturního happeningu, který se konal 8. 7. 2011 od 17:00 na náměstí v Hrádku nad Nisou,“ vysvětlil mi výběr místa Antonín Ferdan, jeden ze školitelů projektu. Přestěhování zničeného kříže na vhodnější místo proběhlo po dohodě se starostou Martinem Půtou, a to nejen proto, aby poukázali na důležitost dobrovolnické práce, ale i proto, že chtěli přispět svojí pomocí místu, kde se projekt odehrával. „Stěhování má dvojí význam. Chceme ukázat, že spolupráce na mezinárodní úrovni je možná nejen v průběhu školení a učení, ale i při manuální práci. Zároveň tím chceme odkrýt často opomíjený aspekt mezinárodních projektů, kterým je dopad na místní obyvatele a jejich životní prostředí,“ vysvětlila Petra Hušková, další z organizátorek projektu.

Krom těchto dvou výrazných akcí, během nichž se účastníci snažili zapojit místní obyvatelé do vzájemné interakce, se účastníci vydali poznávat i přilehlé okolí. Jednou ze zastávek bylo příhraniční německé město Zittau, kde se v době projektu odehrávali historické slavnosti. Účastníci tak mohli naplno pocítit přítomnost Euroregionu Nisa. „Tato oblast má svá specifika, kterých jsme se snažili co nejvíce využít. Účastníci od počátku projektu pracovali s různými nástroji, které se snažili aplikovat na lokální realitu,“ sděluje Kasia Szajda, jedna ze školitelek projektu. Místní starosta, Martin Půta, nejednou prokázal otevřenost, když i ve dnech volna navštěvoval účastníky kurzu a zapojoval se do programu i přes značnou pracovní vytíženost.

Vstřícný krok vůči organizátorům projevila i Brána trojzemí, kterou zastupuje Vít Štrupl. Krom poskytnutí školící místnosti doprovázel účastníky na některé z akcí. Odměnou mu mohou být fotky jako upomínka na společné stěhování kříže, či video, které účastníci připravují, aby mohlo být přístupné na webové stránce projektu www.pm4icl.eu. Mládež v akci tak není jen jméno sponzora projektu, ale i charakteristika skupiny, která se v Hrádku nad Nisou sešla. „Chtěla bych poděkovat, že jsem se mohla zúčastnit tohoto projektu, byla to unikátní a hodnotná zkušenost,“ hodnotí projekt Roxana Popescu, účastnice z Rumunska.

Liberecká občanská společnost se podobným projektům věnuje již několik let a stále má aktuální nabídku seminářů, školení a různých mládežnických projektů. Navíc se z „pouhého účastníka“ díky těmto zkušenostem a vedení zkušených dobrovolníků a lektorů můžete sami brzo stát organizátorem podobných akcí. Stačí sledovat webové stránky a ozvat se!

www.losonline.eu

Petra Handlířová, Regionální koordinátorka-redaktorka, Kraj Liberecký

 

 

Přidej komentář jako první k "Mise možná"

Zanechte komentář