Moje první měsíce na gymnáziu

logo-remix

Letošní září se pro mě stalo symbolem změn. K mému dosavadnímu titulu „školačka“ přibyla ještě předpona „středo-“ a já jsem po prázdninách – místo na starou dobrou základní školu – zamířila na gymnázium.

1. září jsem přišla mezi posledními, ale moje spolehlivá spolusedící už naštěstí držela strategicky výhodné místo u okna, v bezpečné vzdálenosti od učitelského stolu. Ve třídě panovalo relativní ticho, každý znal jenom pár lidí, někdo neznal nikoho. Polohlasem jsme si s kamarádkami vyprávěly historky z prázdnin a hodnotily jsme naše nové spolužáky. Když vtom se rozletěly dveře a dovnitř nakráčelo asi šest kluků. Od té chvíle v naší třídě už nikdy ticho nebylo.

Ukázalo se, že máme opravdu milou třídní učitelku a po několikanásobném představování se typu: „jsem Michal a jsem na sportovním gymplu,“ nebo „jsem Káťa a jsem na normálním gymplu,“ jsme se všichni začali orientovat ve jménech. Sympatie jsme si začali získávat při hodinách, kdy se poprvé ozývali třídní šašci a při písemných pracích, kdy už se naplno rozjela tzv. „team work“.

Po několika dnech školy odjela třída na adaptační kurz a já onemocněla. Z vyprávění vím, že to byl fajn pobyt, a že se někteří kluci velmi dobře zadaptovali se svými novými spolužačkami. Celkový kolektiv se ale opravdu ukázal skvělý.

Jediným problémem se pro mě staly známky. Tak, jako mnoho dalších, jsem totiž na gymnázium šla s myšlenkou, že se každý zhorší, že premianti ze základní školy tady mají trojky. Proto mi dvojky připadaly výborné a trojky chvalitebné. Ne, není to tak.

Nicméně když jsem ve čtvrtletí uviděla známky, které zdaleka neodpovídaly představám mým ani mých rodičů, a když jsem z testu z fyziky dostala 4-, vypnula jsem wifi a začala se pořádně učit. A ono to pomohlo. Písemky už nejsou nadlidským úkolem a průměr se mi pomalu zlepšuje, jenom to prostě vezme trochu víc času a snažení se.

Jsem opravdu ráda, že jsem nevymyslela žádnou jinou školu, na kterou bych šla a rozhodla jsem se pro všeobecné vzdělávání. Mám moc  ráda svou třídu a líbí se mi ten pocit, že se pořád můžu a musím zlepšovat a snažit.

 

Anna Zatloukalová, 15 let

ICM Jilemnice

Přidej komentář jako první k "Moje první měsíce na gymnáziu"

Zanechte komentář