Motivujme mladé k všímavosti!

kompas_blue

Už od mala se snaží dítě napodobovat své rodiče a pak přebírá zvyky z prostředí, ve kterém vyrůstá. Mladí lidé mají rádi motivace a příklady, potřebují od dětství vedení a inspiraci.

Proč motivovat mladé ke všímavosti?

Protože bez všímavosti by byl svět prázdný a studený. Všímavost je vlastnost hřejivá, patří
k člověku. Všímat si dění kolem a ostatních je určitý projev empatie a rozvíjí v dětech a mladých pocitovou stránku osobnosti.

Se všímavostí souvisí úzce slovo „pomáhat“. Pomáhat tam, kde je nás potřeba, v různých situacích. Dívat se kolem sebe, nezavírat oči nad tím, že starý člověk potřebuje pomoci s těžkou taškou nebo do schodů.

Někteří mladí se dnes nezapojují do žádných aktivit a žijí život pouze pro sebe, nemyslí na potřeby ostatních a jsou vychovaní spíše k sobeckosti. Co se děje na ulici je vůbec nezajímá. Ale to je škoda. Pokud chceme v mladých vyvolat touhu pomáhat, aby věnovali pozornost i jiným než sobě, tak se jim sami musíme věnovat a všímat si jich. Je třeba jim ukázat názorně důležitost konkrétních situací, které je v životě mohou potkat.

Mladí lidé si zaslouží pozornost, jsou přece naše budoucnost

Je třeba s nimi rozmlouvat. Uvádět příklady, jak můžou změnit svět a chování vůči ostatním. Naučit je více si všímat drobností a maličkostí. Vážit si všeho, co do života přichází. Ujasnit si hodnoty a důležitost lidského bytí. Mladí si zaslouží podporu a šanci dokázat, co dobrého v nich je. Jak se chováme k nim, tak se pak chovají k ostatním. Co vidí v příkladech dospělých, to přijímají za své.

Jakákoli všímavost a pomoc se vyplatí

Říká se, že co si člověk rozeseje, to také sklidí. Svatá pravda. Pokud se budeme mladým lidem věnovat a motivovat je k důležitým věcem a ochotě pomáhat, mohou to být právě oni, kdo nám na ulici zavolají sanitku nebo poskytnou první pomoc. Investice do mladých v jakékoli podobě se vždy vyplatí.

Pro ICM Cheb Hana Šnajdrová