Můj první Erasmus+ projekt

eplus

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí. Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

Já osobně se budu účastnit svého prvního pobytu, který pořádá Erasmus+. Tento projekt se bude konat ve španělském Madridu, kde bude přes 20 mladých lidí z 9 zemí Evropy. Projekt má název Close the gap, což v překladu znamená něco jako zavřete brány. Z předběžných informací si myslím, že se tento projekt bude zabývat hlavně neformálním vzděláváním z evropských zemích, budeme se hodně dozvídat o volném čase mládeže z jiných států EU.

Myslím, že mě tenhle projekt obohatí, nejen po jazykové stránce, ale i po stránce informativní o neformálním vzdělání, protože je to nyní velmi živé téma.

K.Vaclachová. ICM Holešov