V Jablunkově proběhla Národní konference o mládeži

6

Ve dnech 22. – 24. 2. 2017 se v penzionu Stará Ameryka konala konference pracovníků s mládeží. Pozvání přijali hosté napříč kraji, včetně vedoucího Odboru pro mládež MŠMT Michala Urbana. Hojná byla účast delegátů z partnerských měst programu SAD v Polsku a setkání tak mělo mezinárodní charakter.1 7

Byly to intenzivní tři dny, během kterých proběhl nespočet setkání, jejichž hlavním tématem byla práce s mládeží. Příležitosti příhodně využil i Parlament dětí a mládeže MSK a uspořádal zde své zasedání. Vznikly tak vhodné podmínky k tomu, aby si pracovníci s mládeží i mládež samotná navzájem „hleděli do kuchyně“ a aktivně vstupovali do procesu. Koordinátoři tak mohli být přítomni jednání PDM-MSK a když mladí zastupitelé diskutovali o budoucím směřování, koordinátoři jako zkušenější přednesli klady a zápory konkrétních návrhů a upozornili na možné nástrahy. Stejně tak mladí lidé měli co říct, když zástupci mládežnických organizací a měst diskutovali o koncepci práce s mládeží.

Hlavními otázkami, na které jsme se všichni společně snažili najít odpověď, byly: Jak se přiblížit mladým lidem? Jaké jsou silné stránky nynější koncepce práce s mládeží a kde jsou naopak její slabiny? A existují i nějaká rizika?

Přítomní se společně shodli, že mezi silné stránky patří zkušenosti, které mladý člověk nabude účastí v projektech, které mu město nabízí a tyto zkušenosti mu posléze pomohou v seberealizaci nalezení svého místa ve společnosti. Silnou stránkou bezpochyby je také rozvinutá infrastruktura a množství projektů pro mladé. Slabinou pak je neschopnost tyto příležitosti dostatečně „prodat“ a ukázat je jako snadnou a přístupnou cestu k realizaci vlastních nápadů. Rizikem může být například nedostatek mladých lídrů a jejich odrůstání, stejně jako nedostatečné předávání znalostí mladším.

V dalším bloku se diskutovalo o významu jednotlivých úrovní paramentů a ředitelka SVČ v Ivančicích Jana Heřmanová se podělila o zkušenosti, jak funguje její organizace a spolupráce na městské a krajské úrovni. „Struktura jednotlivých úrovní parlamentů a jejich spolupráce s kraji a městy je u vás v Čechách na vysoké úrovni. V Polsku je to mnohem více lokální a uzavřené, můžeme se od vás lecčemu naučit,“ řekl na závěr Paweł Swiderski, koordinátor Mládežnické rady v Jastrzębie-Zdrój.

Má pozice byla trochu zvláštní. Dělil jsem se se svými zkušenostmi a pocity jako mladý člověk, který absolvoval Evropskou dobrovolnou službu i projekt SAD, a zároveň jsem reprezentoval Informační centrum pro mládež jako pracovník a Mládežnickou radu v Českém Těšíně coby koordinátor. Vědom si své pozice, čerpal jsem a učil se od zkušenějších, jak se jen dalo. A možností k učení se bylo během těch tří dnů opravdu hodně.

2 3 4 5


Zpracoval: Jakub Sonnek, ICM Český Těšín