(Ne)Aktivní mládež

JH

Když se řekne „aktivní mládež“, představím si pod tímto pojmem mladé lidi, kteří se zajímají o dění kolem sebe a nějakým způsobem se na něm podílejí. Ať už tím, že se aktivně zapojují do veřejného dění nebo třeba tím, že pomohou staré dámě s nákupem.

Bohužel se neděje ani jedno ani druhé. Naopak. V dnešní době se mládež a obecně mladí lidé nechtějí zapojovat do žádných volnočasových aktivit. Nechtějí pomáhat a nechtějí dbát na své okolí. Nemají iniciativu, nechtějí vytvářet a dávat energii do něčeho, z čeho neplyne zisk. Na jednu stranu je to logické, na druhou stranu velice smutné.

Žijeme totiž v době, ve které, když nemáme peníze, nemáme nic. A to doslova.

Ovšem razit cestu, ve které jsme přesvědčeni o tom, že za vše, co uděláme, musíme být finančně ohodnoceni, není dobré. Není to dobré z toho důvodu, že takto velice rychle zapomeneme na to, že je tu někdo, kdo potřebuje podat pomocnou ruku, ale zrovna nemá peníze, na to, že pokud chceme mít krásnou přírodu, musíme o ni pečovat, na to, že pokud chceme něco změnit, musíme se AKTIVNĚ ZAPOJIT. A co víc, zapomeneme na to, že pomáhat je lidské.

Na závěr bych snad jen dodala, že finanční odměna sice z dobrého skutku neplyne, ale plyne z něj něco lepšího, dobrý pocit ze sebe samého.

Autor: Zuzana Gerlová, ICM Jindřichův Hradec z. s.