Nebojte se sociálně podnikat

Uvažujete, že po škole rozjedete vlastní byznys? Pracujete v neziskovce a rádi byste svou činnost zprofesionalizovali a začali i trochu vydělávat? Pak by vás mohla zajímat problematika tak zvaného sociálního podnikání. V jiných evropských zemích a zejména v Jižní Americe je sociální podnik běžným pojmem stejně jako společnost s ručením omezením nebo podnikatel. U nás se o rozšíření sociálního podnikání snaží mezinárodní organizace NESsT, která mimo jiné i finančně podporuje přerod organizací na sociální podniky. V Libereckém kraji se čerstvě rozjíždí projekt, který také chce napomoci rozšíření sociálního podnikání. Řešitelem projektu je Technická univerzita v Libereci a jednou z cílových skupin projektu jsou i studenti univerzity.

Pro studenty Technické univerzity není sociální podnikání úplně neznámý pojem. Jako jedna ze tří univerzit v republice totiž Technická univerzita již do programu ekonomického studia zařadila právě sociální podnikání jako jedno z výukových témat. Prošlo jím již 130 studentů. „Před rokem naše studentka v rámci bakalářské práce prováděla průzkum v Libereckém kraji mezi obcemi a zjistilo se, že obce vůbec nevědí, o co se jedná a celkově je v našem v kraji pouze jeden sociální podnik v Liberci,“ uvedla koordinátorka projektu Ing. Jaroslava Syrovátková. „Přitom například v Itálii je sociální družstvo uzákoněnou formou podniku. My v tomto máme ještě velké rezervy. Ale zkušenosti ukazují, že pro řadu subjektů by to byl velmi vhodný způsob jak udržet a dále vhodně rozvíjet svou činnost, o podpoře zaměstnanosti nemluvě.“

Podpora zaměstnanosti je dalším klíčovým pojmem sociálního podnikání a vlastně důvod, proč se projektem Sociální podnikání – šance pro 3. tisíciletí Technická univerzita zabývá. „Cílovými skupinami projektu jsou osoby znevýhodněné na trhu práce. Ale to jsou dnes i takové skupiny, u kterých bychom to nečekali – patří sem i absolventi naší univerzity, učňové zejména z oborů o které není zájem. Dále osoby na a po mateřské nebo osoby více než 5 měsíců v evidenci uchazečů o zaměstnání,“ uvedla Syrovátková. Projekt je tedy zaměřený především na získání kompetencí jednotlivců v oblasti sociálního podnikání a zakládání a provozování sociálních podniků.

A v čem je vlastně sociální podnik jiný oproti běžné firmě? Problematiku přiblížila předsedkyně občanského sdružení Motyčkovic klika, paní Věra Motyčková. Sdružení patří mezi deset v České republice a jediné z Libereckého kraje, které bylo zařazeno do programu organizace NESsT a získalo tak finanční a metodickou podporu přerodu na sociální podnik. „Jde nám o to, že chceme zachovat naši ideu, se kterou jsme sdružení zakládali. Ale aktivity se tak rozrostly, že jsme vlastně zaměstnanci na plný úvazek, na který si ale těžko vyděláme. Smyslem sociálního podnikání je uvažovat sociálně vzhledem k poslání a přitom se moci chovat ekonomicky tržně vzhledem k podnikání,“ vysvětlila Věra Motyčková. Díky programu organizace NESsT se nyní orientují v právu, účetnictví, vědí jak na studie proveditelnosti a průzkumy trhu a podobně. „Sociálně podnikat neznamená zakládat nové chráněné dílny, ale podnikat za cílem vytvoření zisku, který bude dále vložen do rozvoje společnosti,“ upřesnila Syrovátková smysl sociálního podniku. A to všechno by se účastníci projektu měli naučit během příštího pololetí v osmi vzdělávacích modulech. „Protože se už přece jen jedná o složitější záležitosti, pro přijetí do seminářů budeme požadovat minimálně středoškolské vzdělání,“ doplnila Syrovátková. „Účastníci získají znalosti potřebné pro založení sociálního podniku, seznámí se s projekty na založení nebo transformování podniku na sociální podnik a s případovými studiemi a budou mít také prostor pro vytvoření vlastního projektu. Probíhat budou také praxe a exkurze do podniků, které se svým charakterem sociálním podnikům nejvíce blíží,“ dodala ještě Syrovátková.

Sociální podnikání se dnes ve světě objevuje i v takových oblastech jako je cestovní ruch nebo vězeňství. U nás je to ještě téměř nepopsaný list, takže máte jedinečnou šanci být mezi prvními a nasednout na novou vlnu! Pokud jste z Libereckého kraje nebo jste studentem Technické univerzity, neváhejte a přihlaste se do kurzů, které budou startovat na konci září 2011.

www.opvk.eu/sop3
j.hamplova@volny.cz
Petra Handlířová, Regionální koordinátorka-redaktorka, Kraj Liberecký

 

Přidej komentář jako první k "Nebojte se sociálně podnikat"

Zanechte komentář