Několik rad a tipů pro práci v zahraničí

Chcete pracovat v zahraničí a chcete se vyhnout zklamáním, potížím a komplikacím? Potom je vhodné si předem promyslet, zařídit a ověřit některé věci. Které to jsou a na co si dát včas pozor?

Prověřte si zprostředkovatelskou agenturu, která práci v zahraničí nabízí. (Zprostředkování zaměstnání agenturami práce upravuje Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb.) Pracovní agentura, která působí v České republice, nesmí od klientů – uchazečů o práci – vyžadovat žádný poplatek za zprostředkování práce. Ve prospěch agentury práce nebo uživatele jsou při zajištění zaměstnání rovněž zakázány jakékoliv srážky ze mzdy nebo z jiné odměny poskytnuté zaměstnanci.

Zjistěte, zda má agentura povolení pro zprostředkování práce od MPSV. Pokud chcete zajistit práci v zemích EU, vybírejte pouze ty agentury, které mají povolení ke zprostředkování do zahraničí (podle § 60/1c). Seznam povolených agentur práce naleznete na stránkách http://portal.mpsv.cz → Pro občany → Agentury práce. Tento seznam MPSV průběžně aktualizuje. MPSV nenese za činnost agentur odpovědnost. Pokud se člověk setká s podezřelým chováním ze strany agentury, může se obrátit na nejbližší úřad práce a podat podnět ke kontrole.

Řádně si přečtěte, popřípadě konzultujte s právníkem jakoukoliv smlouvu, kterou budete uzavírat s agenturou.

 • Ujistěte se, co přesně je předmětem smlouvy.
 • Pracovní smlouvu podepisujte jen v jazyce, kterému rozumíte.
 • Vše mějte písemně potvrzeno.
 • Veškeré smlouvy a doklady si pečlivě uschovejte.
 • Při sjednávání konkrétních pracovních podmínek byste měli od agentury obdržet detailní informace o svém budoucím zaměstnavateli v zahraničí a o zázemí firmy, kde máte být zaměstnáni.
 • Je-li to možné, prověřte si existenci vašeho budoucího zaměstnavatele.

Znalost jazyka cílové země je významným předpokladem pro práci v jiném členském státu. Je potřeba pro komunikaci se zaměstnavatelem, kolegy, ale i pro jednání na různých úřadech, kde si budete vyřizovat potřebnou administrativu. Pokud nemáte dostatečné jazykové znalosti, začněte se předem připravovat také po jazykové stránce.

Ještě před odjezdem byste se měli informovat o možnostech ubytování a nákladech na bydlení. Hledání ubytování až na místě může být dosti riskantní. Pokud jste předem informováni o pravděpodobné výši vaší mzdy, zvažte, jaký typ ubytování pro vás bude dostupný. Náklady na ubytování jsou jednou z finančně nejvyšších položek, proto je třeba tuto otázku řešit s dostatečným předstihem.

Jednotlivé náležitosti. Mám:

 • zajištěno bydlení / ubytování
 • dostatek peněz na první měsíc pobytu
 • zařízeno zdravotní pojištění na přesun do zahraničí
 • vyjednáno odhlášení z českého zdravotního pojištění
 • vyjednáno odhlášení z evidence úřadu práce (u evidovaných nezaměstnaných)
 • otevřen bankovní účet v nové zemi
 • pracovní smlouvu
 • vyřízenu pracovní registraci
 • vyřízenu registraci k pobytu
 • osobní číslo (sociální, daňové)
 • zdravotní pojištění v nové zemi
 • sociální pojištění v nové zemi
 • odvody záloh na daň z příjmu

Důležité doklady:

 • pracovní povolení (je-li ve státě potřeba)
 • platný cestovní pas / občanský průkaz
 • doklady o kvalifikaci a vzdělání, EUROPASS (úřední překlad)
 • Evropský průkaz zdravotního pojištění
 • Formulář E301 (odpracované doby)
 • Formulář E303 (převod dávek)

Pamatujte, že:

 • předchozí informovanost o dané zemi v nejširším pojetí vám umožní lépe zvládnout prvotní problémy, rozdíly jsou při krátkodobém a dlouhodobém pobytu
 • pravidla pro poskytování rodinných dávek, mateřské či podpor v nezaměstnanosti se mohou diametrálně
  v jednotlivých zemích lišit
 • obecně máte stejná práva jako státní příslušníci země, ve které jste se rozhodli pracovat a neměli byste
  být žádáni o splnění jakýchkoli požadavků navíc
 • veškerá vaše práva se vztahují i na vaše rodinné příslušníky

Pár rad:

 • Je vhodné domluvit si s novým potenciálním zaměstnavatelem smlouvu tak, abyste nebyli při příjezdu na
  místo zklamáni. Toto je vhodné zejména u zemí, které zatím neuvolnily pracovní trh. Všechny členské státy
  EU však umožňují práci zahraničních osob v případě, že je zaměstnavatel potřebuje.
 • Máte-li smlouvu se zaměstnavatelem, je vysoce pravděpodobné, že on vám v dané zemi zároveň zajistí
  i pracovní povolení (je-li třeba)
 • Musíte se odhlásit ze zdravotního a sociálního systému České republiky a přihlásit se do obdobných systémů v dané zemi. Každý členský stát EU má poněkud odlišné postupy. Přesné požadavky
  pro danou zemi naleznete na EURES portálu na adrese http://portal.mpsv.cz/eures.
 • V případě jakýchkoli těžkostí využijte služeb poradců sítě EURES.

Rada na závěr: pečlivě uschovejte úplně všechny doklady o jednotlivých platbách, výdělcích a potvrzeních, včetně pracovní smlouvy.

Jan Lyko, regionální koordinátor – redaktor, Královéhradecký kraj

Přidej komentář jako první k "Několik rad a tipů pro práci v zahraničí"

Zanechte komentář