Neziskové organizace na Vysočině posílily svoji profesionalitu

Tříletý projekt TVRZ (Trvalé vzdělávání pro rozvoj a zachování konkurenceschopnosti) Sítě mateřských center o.s. končí a čísla sečtená na jeho samém konci si zaslouží obdiv.

V průběhu tří let (od února 2011 do ledna 2014) bylo podpořeno 105 osob z toho 94 žen a 11 mužů, tedy o 7 více než bylo plánováno. Lektoři a lektorky poskytli celkem 800 hodin kvalitní výuky, které proběhly v různých koutech Kraje Vysočina: v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Pelhřimově,  Radešínské Svratce a Třebíči,, aby se vzdělávání dostalo co nejblíže zájemcům.

Odborný tým vytvořil pro účastníky nejen vzdělávací program Management a udržitelnost NNO, ale i metodickou příručku k vzdělávacímu programu včetně interaktivního DVD.

„V duchu moderních cest ke vzdělávání probíhala část výuky a konzultace prostřednictvím e-learningového modulu vzdělávacího programu a ten zůstane všem i nadále k dispozici,“ přibližuje výukové metody zprostředkované účastníkům a účastnicím projektu manažerka PhDr. Lucie Plešková.

„Původním záměrem Sítě mateřských center bylo vyškolit lektory zejména z řad mateřských center, kterých je na Vysočině 24. Zájem lektorů z mnoha dalších organizací nás překvapil a dodnes nás velmi těší, protože nás řadí mezi organizace, které podporují profesionalizaci neziskového sektoru ve prospěch jejich udržitelnosti,“ doplňuje prezidentka Sítě MC Rut Kolínská.

Trvalé vzdělávání pro rozvoj a zachování konkurenceschopnosti

Cílem projektu Sítě mateřských center o.s. byl rozvoj a prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v neziskovém sektoru a posílení informovanosti o významu a nabídce vzdělávání v neziskových organizacích v Kraji Vysočina tak, aby byla posílena konkurenceschopnost jednotlivých účastníků vzdělávání a udržitelnost samotných neziskových organizací. Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Síť mateřských center o. s. vznikla v roce 2002. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Svým členům poskytuje podporu a metodické vedení, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje téměř 300 členských mateřských center. Více: www.materska-centra.cz.

 

Logi

 

Zdroj:

lucie.pleskova@materska-centra.cz, 733 540 880

rut.kolinska@materska-centra.cz, 603 271 561

 

Zpravovala: Hana Šnajdrová

ICM Cheb

Přidej komentář jako první k "Neziskové organizace na Vysočině posílily svoji profesionalitu"

Zanechte komentář