NOVÝ DOBROVOLNÍK EVS V ICM JIDŘICHŮV HRADEC z.s.

jh

Mé jméno je Antxon a na dalších 12 měsíců jsem nový dobrovolník v organizaci ICM Jindřichův Hradec z.s. Pocházím stejně jako předešlý dva dobrovolníci v této organizaci – Ion a Amaia – ze španělské Pamplony, která se nachází na severu země a je hlavním městem regionu Navarra. Pamplona je světoznámá především svým během s býky na svátek sv. Fermína.

Proč jsem se rozhodnul přijet? Poslední rok byl pro mě přelomový, protože pro dokončení mého ekonomického studia jsem potřeboval zvládnout úroveň AJ B1. Jakožto dyslektik a dysgrafik jsem studoval velice tvrdě, abych toho dosáhnul! Účastnil jsem se několika kurzů, pracoval s dětmi a když jsem si šel promluvit s naší univerzitní sociální pracovnicí o dalších možnostech, jak si AJ vylepšit, řekla mi o nabídce ERASMUS+ Evropská dobrovolná služba v České republice.

Zpočátku jsem měl pochybnosti, jestli jet či nejet, ale potom co jsem si promluvil s Ionem a Amaiou, kteří mi o tomto programu podali velice užitečné informace, jsem měl jasno! A Českou republiku jsem už předtím dvakrát navštívil a měl jsem z ní velice dobré pocity, takže proč bych nejel…

No a nyní jsem tu a doufám, že to pro mě bude určitě nejen osobní ale i profesionální zkušenost, jak se dále rozvíjet a objevit nové možnosti! Práce v ICM se mi líbí, protože se týká následujících oblastí – Zaprvé pracují s mladými lidmi na různých projektech, což i já bych si v mé budoucí práci přál dělat. Zadruhé se mohu hodně naučit o neformálním vzdělávání, která je dle mého názoru dnes velice důležitou oblastí pro rozvoj, dále o metodologii projektů atd. Mám rád práci v týmu, pro kterou je důležitá schopnost sociálního vcítění se a zároveň dobrého vedení. No a v neposlední řadě si po celou dobu zlepšuji mou angličtinu a časem bych se chtěl začít učit i český jazyk.

Věřím, že následující měsíce budou pro mě neskutečným zážitkem! Možná se s některými budu moci vidět na různých setkáních, besedách či prezentování. K dispozici bude taky můj „blog“, kde budu publikovat své zážitky odtud. Více na webu organizace www.icmjh.cz

Za ICM JH z.s. Antxon Perez