O pomoci rodinám s dětmi v obtížných situacích

leccos

Co dělat když se s rodinou dostanete do situace, kterou nedokážete sami řešit a nemáte nikoho, kdo by vám mohl pomoci? V Českém Brodě od roku 2012 fungují sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, poskytující pomoc v Poradně pro rodiny a rovněž služby v terénu. Zeptali jsme se vedoucích pracovníků služby Jany Kratochvílové a Petra Bydžovského na to, o jaké služby vlastně jde a co všechno můžou rodinám nabídnout.

 

Jaké konkrétní služby pomoci nabízíte?

Nabízíme různé formy pomoci rodinám v obtížné situaci. Jde o služby Poradny pro rodiny, terénní služby v domácnostech rodin, doprovázení při vyřizování záležitostí na úřadech, ve školách atd.; rodičům, kteří potřebují krátkodobě pohlídat dítě, nabízíme tuto službu v RC Kostička.

 

Může o pomoc požádat kdokoli?

Poskytujeme služby pro rodiny s dětmi ve věku do 26 let z Českobrodska a Kolínska. S žádostí o pomoc se na nás mohou obrátit rodiče, kteří potřebují poradit a podpořit např. při hledání a udržení bydlení a zaměstnání, při zvládání výchovy a školní přípravy dětí, hospodaření s penězi, péčí o domácnost. Pokud se rodiče ocitnou v situaci, se kterou si už nevědí rady, potřebují se v ní zorientovat a s naší pomocí nalézt cestu k řešení. Při využívání služby zachováváme anonymitu klientů.

 

Co si mám představit pod pojmem terénní služba a co obnáší?

Spočívá v tom, že pracovníci pomáhají rodinám v jejich domácím prostředí, v místě jejich bydliště. Tím můžeme pomoci rodinám, pro které by bylo z různých důvodů problematické navštívit naši Poradnu pro rodiny v Českém Brodě. Výhodou je mimo jiné to, že v domácím prostředí se rodina cítí lépe. Potvrzuje se to například při aktivizaci dětí, předškolní a školní přípravě, do které jsou zapojováni rodiče s podporou našich pracovníků.

 

Můžete nám říci o nějakém příkladu pomoci rodině z praxe?

Jednalo se o rodinu, kde byl dlouhodobý problém s prospěchem a chováním dětí ve škole. Rodiče se dostávali do konfliktu s učiteli. Doprovodili jsme rodiče na schůzku s třídními učiteli a pomohli projednat situaci. Naše pracovnice svojí asistencí podpořila rodiče při pravidelné přípravě dětí do školy, doporučila možné postupy při zvládání chování dětí.  Po půlroční spolupráci, kdy se konaly pravidelné schůzky s rodinou, se situace zlepšila a naši službu jsme ukončili.

 

Kdo Sociálně-aktivizační služby pro rodiny financuje?

Tyto služby jsou uživatelům poskytovány bezplatně. Aktuálně jsou podpořeny z projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji a financovány z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje, u nás ve městě také z dotačních titulů Města Český Brod.

 

Pro ICM Český Brod Dita Nekolná, LECCOS, z. s.