O projektu

Aktivita Podpora informačního systému vznikla jako součást Národního projektu Klíče pro život.

Cílem této aktivity bylo zvýšení kvality poskytovaných služeb pro mládež v Informačních centrech pro mládež (ICM), zvýšení povědomí mládeže a celé společnosti o Informačním systému pro mládež v ČR a v Evropě.

Díky projektu Klíče pro život se rozvíjely naše webové stránky www.nicm.cz a www.ismcr.cz, byla zajištěna podpora a propagace ICM a odbornost jejich pracovníků. S pomocí regionálních redaktorů mohou mladí lidé přispívat svými žurnalistickými texty do regionálního mixu informací – Remixu (remix.nicm.cz) a informovat tak své vrstevníky o dění v jejich okolí, jejich pocitech i zkušenostech z různých životních situací nebo je seznamovat se zajímavými osobnostmi z jejich regionu.