Ocenění DofE

Lomnice2

Program DofE je program, který podporuje a nabádá mladé lidi k volnočasové aktivitě, sportu a dobrovolnictví. Po splnění osobních cílů v každé sekci, překonání sami sebe a pochopení účelu všech sekcí rozdává program DofE ocenění na bronzové, stříbrné nebo zlaté úrovni. A právě střírné DofE ocenění jsme v pátek 17. 6. 2016 převzali také. Tři absoloventi stříbrné úrovně programu DofE – K.Betyárová, L. Kobrlová, M. Hlubuček jsme se vydali do Prahy na ceremonii předávání bronzových a stříbrných ocenění.

Lomnice1Ceremonie byla krásná událost, kde se sešlo několik cizích, ale navzájem si podobných a blízkých lidí. Překvapilo mě, kolik bylo oceněných a kolika zajímavým aktivitám se ocenění nadšeně věnují. Bylo skvělé být obklopena nespočetně talentovanými a cílevědomými účastníky i pracovníky programu DofE. Jsem vděčná za tento program, takže mé první neskromné díky by mělo patřit princi Philippovi, vévodovi z Edinburgu. Dále práce celého českého DofE týmu je nepředstavitelně úžasná a poděkováníhodná. Také práce a podpora všech mentorů
je obrovská a nenahraditelná. Ale především práce nás, účastníků programu DofE. Naše práce a dřina nás spojuje v jednu DofE rodinu. A tak gratuluji nám, vám – ostatním oceněným, všem organizátorům nejen ceremonie, ale i fungování programu DofE
v České republice a hlavně gratuluji naší DofE rodině, že držíme spolu. Má to cenu.

 

 

 

Lucie Kobrlová, ICM Lomnice

Přidej komentář jako první k "Ocenění DofE"

Zanechte komentář