Olomoucký kraj a zaměstnanost

S prací to v Olomouckém kraji není nijak růžové. Míra nezaměstnanosti tu je dlouhodobě o 2 procenta vyšší, než je celorepublikový průměr. Na Olomoucku a Prostějovsku je situace o něco příznivější, nezaměstnanost tu dosahuje nižších hodnot, naopak je na tom region Jesenicka. Pod celorepublikovým průměrem je i mzda, kterou tu lidé dostávají.


Pojďme se na to podívat podrobněji. K poslednímu dni v měsíci bylo v kraji evidováno 86 velkých podniků, které mají 250 a více zaměstnanců. Středních firem zaměstnávajících 50 až 249 lidí tu bylo 644. Nejpočetnější skupinu tvoří malé podniky a mikropodniky. Těch s 6 až 49 zaměstnanci tu fungují 4 367, 1 až 5 zaměstnanců má 9 915 firem.


Nejvíce lidí je zaměstnáno ve službách a v průmyslu. Nejsilněji zastoupeným odvětvím v kraji je strojírenství, významné postavení má také potravinářský, textilní a oděvní průmysl nebo elektrotechnický průmysl, který se v posledních letech stal rychle rostoucím odvětvím.


Administrativní pracovník bude v kraji práci hledat jen stěží, naopak technicky vzdělaných pracovníků, kteří by odpovídali požadavkům trhu, je nedostatek.

Přehled nejúspěšnějších firem ze všech průmyslových odvětvích v Olomouckém kraji najde v příručce Významné firmy Olomouckého kraje, kterou můžeš stáhnout zde.

Radka Spurná, regionální koordinátorka – redaktorka, kraj Olomoucký

Zdroj: příručka Významné firmy Olomouckého kraje

Přidej komentář jako první k "Olomoucký kraj a zaměstnanost"

Zanechte komentář