No Picture

Opravdový světoběžník

Po několika článcích o tom, jak se komu dařilo či nedařilo v zahraničí mě napadlo nabídnout vám pohled z druhé strany a op rozhovor jsem požádala Jonathana Brewina z Anglie, aby nám povyprávěl o tom, jak žije a pracuje u nás. Z rozhovoru vyplynulo, že je opravdový dobrodruh a pro tento článek opravdu člověkem na správném místě. Posuďte sami.


No Picture

Seznam se bezpečně!

V nízkoprahovém centru Na Předměstí v Bílině připravili především pro mladé lidi, kteří do centra docházejí, preventivní aktivitu zaměřenou na bezpečnost na internetu, především na sociálních sítích. K této aktivitě použili krátký dokument „Seznam se bezpečně“, který poskytuje portál seznam.cz.


No Picture

Jak se hodnoty dnešní společnosti liší od minulosti?

Lidé jsou různí a rozdíly mezi nimi jsou buď velké, nebo malé. Jistě záleží na době a na společnosti v té době žijící.
V minulosti byla osoba inteligentní vyvyšována, skláněly se jí poklony, byla vážená, ve společnosti oblíbená, všichni se snažili naklonit si přízeň této osoby. Jiné je to však dnes. Pokud se osoba nadprůměrně inteligentní dostane do průměrně inteligentní společnosti, často je odstrkována. Všichni přicházejí za touto osobou pouze v případě, že něco potřebují. Je to zkrátka osud lidí, kteří se dostanou do takovéto společnosti.
No Picture

Zhodnocení zkušeností pracovního programu v USA

Na závěr měsíce, který byl věnován studiu a práci v zahraničí, hodnotím své zkušenosti s pracovním programem v USA, které jsem již popsala ve třech předchozích článcích. Informací by bylo ještě na tři další články, ovšem měsíc končí, a proto se s mým vyprávěním rozloučíme.