No Picture

Jak se hodnoty dnešní společnosti liší od minulosti?

Lidé jsou různí a rozdíly mezi nimi jsou buď velké, nebo malé. Jistě záleží na době a na společnosti v té době žijící.
V minulosti byla osoba inteligentní vyvyšována, skláněly se jí poklony, byla vážená, ve společnosti oblíbená, všichni se snažili naklonit si přízeň této osoby. Jiné je to však dnes. Pokud se osoba nadprůměrně inteligentní dostane do průměrně inteligentní společnosti, často je odstrkována. Všichni přicházejí za touto osobou pouze v případě, že něco potřebují. Je to zkrátka osud lidí, kteří se dostanou do takovéto společnosti.
No Picture

Zhodnocení zkušeností pracovního programu v USA

Na závěr měsíce, který byl věnován studiu a práci v zahraničí, hodnotím své zkušenosti s pracovním programem v USA, které jsem již popsala ve třech předchozích článcích. Informací by bylo ještě na tři další články, ovšem měsíc končí, a proto se s mým vyprávěním rozloučíme.


No Picture

Na jahody do Skotska

Letní brigády v zahraničí shání mnoho studentů v České republice. Často se mnoho z nich vypravují do Velké Británie. Co, podle Karla Nejedlého je důležité pro to, aby byla velká šance brigádu v zahraničí získat, je čas. „O práci v Anglii je velký zájem, a nejsou to jenom Češi, kteří se tam hrnou. Musí se sháněním práce začít celkem brzy. […]


No Picture

Handicap nemusí být na překážku vzdělání

Máte pocit, že váš handicap vás vyřazuje ze vzdělávacího systému a po dokončení základky nemáte na výběr? Ať už vaše potíže souvisí se znevýhodněním mentálním, fyzickým, sociálním nebo kombinovaným, otevřenou příležitost vám dávají na Střední odborné škole v Jablonecké ulici v Liberci.