Panel plný informací pro nemocnici

V prachatické nemocnici se sešli zástupci nestátních neziskových organizací, poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb, zdravotní péče, zástupci města a Nemocnice Prachatice.

Sešli se v prvním poschodí (nad vstupem, recepcí), v mezipatře, kde byl nainstalován panel s kontakty na poskytovatele sociálních a doplňkových služeb, naplněn stojan s Katalogy poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb, který vznikl v rámci komunitního plánování a další brožurky (informace o jednotlivých zařízeních).

O úvodní slovo se postaral zástupce ředitele Nemocnice Prachatice, a. s. MUDr. František Stráský, který podtrhl význam propojování sociálních služeb a zdravotní péče, hlavní sestra nemocnice Dagmar Janoušková poděkovala za dobrý nápad, který ze zdola z města přišel na kopec do nemocnice a vyzvala k přenosu dalších informací, ohlasů na péči, kvalitu, inovaci v nemocnici. Za město Prachatice promluvila Bc. Andrea Tajanovská, Dis., která je stálou podporovatelkou sociálních služeb ve městě a vidí spolupráci neziskového sektoru a dalších subjektů jako klíčové při zkvalitňování péče a služeb ve městě. Mgr. Hana Vlasáková, DiS., ředitelka Jihočeského centra pro zdravotně POSTIŽENÉ A SENIORY Jihočeského kraje, spolu koordinátorka kampaně Měsíc pro neziskový sektor v Prachaticích se přede všemi zavázala, že bude pravidelně informace obměňovat, doplňovat.

PS: máte-li i vy podněty, připomínky k sociálním službám, provozu nemocnice, pište na kpss@prachatice.cz

 

Autor: Hanka Rabenhauptová, Město Prachatice

Zpracoval: Zdeněk Krejsa, regionální redaktor, ICM Prachatice

 

Přidej komentář jako první k "Panel plný informací pro nemocnici"

Zanechte komentář