PATER-NOSTER podpoří talentované a motivované

Jako oběžný výtah nebo podle dnešní správné terminologie oběžné zdvihací zařízení byl na konci března zástupcům pražských odborných škol představen program na podporu talentovaných a motivovaných žáků. Program připravuje odbor školství magistrátu hlavního města Prahy a příhodně ho nazývá PATER-NOSTER.

Vyhlášení výsledků soutěže SOLLERTIA - archiv REMIX.

Program, který je rozdělen do šesti modulů, zavádí v jednom z nich například prospěchová stipendia. Ta ovšem nebudou rozdělována po vzoru jiných krajů plošně, ale opravdu za vynikající práci v některém z podpořených oborů. Celý program PATER-NOSTER se bude odvíjet v širokém spektru odborného školství v Praze. Je plánováno, že postupem času postihne všechny řemeslné, odborné a jiné nehumanitní obory vzdělání. PATER-NOSTER navazuje na Plán dlouhodobé podpory učňovského školství a řemesel v hlavním městě Praze. Původní program se tak rozšiřuje o podporu zejména středních průmyslových škol.

PATER-NOSTER je složen z modulů, které jsou nazvané podle významných pražských podnikatelů předminulého století. WALDES je modul mentorského pyramidového systému, WALTER je modul pro vzorové schéma souborných prací, třetím modulem je už zaběhnutá soutěž SOLLERTIA-KŘIŽÍK, dalším modulem je KOLBEN se svým systémem motivačních pobídek, předposledním modulem programu je LANNA, což je draftový systém přinášející prvky synergie mezi žáky a požadavky trhu a posledním modulem podpory je RINGHOFFER, který představuje systém podpory a adaptace profesního růstu absolventů. Všechny moduly programu mají několik cílů. Jedním z nich je objektivizování výsledků odborné složky vzdělávání z pohledu budoucích zaměstnavatelů případně vysokých škol. Jiným cílem je také identifikace a podpora talentovaných a motivovaných žáků. Důležitým cílem je mimo jiné i systémové vytváření synergie mezi rozvojem lidských zdrojů nejvýznamnějších zaměstnavatelů.

Program podpory PATER-NOSTER by měl být prostředkem pro zkvalitnění v oborech vzdělání s výučním listem a maturitních oborů. Každý žák může kdykoliv do systému nastoupit a kdykoliv naopak vystoupit stejně jako je tomu u oběžných výtahů pater-noster.

Ověřování programu bude probíhat už na konci tohoto školního roku ve vybraných oborech vzdělání.

_

Pavel Dvořák, regionální redaktor, kraj Praha

 

Přidej komentář jako první k "PATER-NOSTER podpoří talentované a motivované"

Zanechte komentář