Pen and Story – motivace nejen pro bilingvní děti

Pen and Story

Soutěž o nejlepší anglicky psanou (nebo vyprávěnou) povídku byla původně inspirována pozorováním, že ve školách přibývá bilingvních dětí. Rodiny, ve kterých se mluví více než jedním jazykem, nejsou dnes už žádnou výjimkou. Často je druhým jazykem (nebo společnou řečí rodičů) angličtina, a i když je na školách dotace hodin angličtiny vyšší, pro bilingvní děti to stále znamená více “odsezených” hodin.

Pen and story má dát dětem příležitost a motivaci dále pracovat s jazykem, který ovládají díky rodinným poměrům lépe než jejich spolužáci. V povídce, kterou napíší, mohou uplatnit svou představivost, fantazii, cit pro sloh. Tyto děti v cizím jazyce i myslí, je pro ně proto snazší se v něm vyjadřovat. To ale neznamená, že se do soutěže nemohou zapojit i další jazykově nadané děti, které si to chtějí zkusit.

Soutěž vzniká ve spolupráci pražského ICM, Nadačního fondu Svoboda a nakladatelství Pinwheels. Soutěží se v kategorii psané povídky a komiksu, účastníci mají na psaní tři týdny. Díla posoudí porota, jejíž členové se profesionálně zabývají prací s textem a jazykem, někteří jsou rodilí mluvčí.
V této pilotní sezóně, která proběhne během října a listopadu, osloví organizátoři školy pouze v jedné městské části, aby byly zmapovány možnosti soutěže.

Na jaro je plánována druhá část soutěže pod názvem Mouth and Story. Jak už název napovídá, bude se jednat o ústní vyprávění buď povídky, nebo prezentace myšlenky, projektu.

Pen and Story je rovněž příležitostí pro tiché žáky a introverty, kteří se stydí před ostatními prezentovat, ale na papír snáz přenesou své fantazie a myšlenky. Jde ale především o zábavu, kterou by si měli všichni zúčastnění náležitě užít.

 

Štěpánka Friedrichová a Katka Špronglová
ICM při DDM hl. m. Prahy