Počítač zjistí, v jakém oboru člověk uspěje

Chcete studovat střední či vysokou školu, ale nedokáže si vybrat obor? Máte ukončené gymnázium, studium vás neláká, ale nevíte rovněž, ve kterém oboru hledat zaměstnání, abyste k němu měli předpoklady a baví vás to? To není žádná osobnostní vada. Jen potřebujete pomoci.

Některá informační centra mládeže mají oprávnění k provádění diagnostických testů programem COMDI ( computerová diagnostika). Ve východních Čechách to jsou mládežnická „ička“ v Lomnici nad Popelkou a Hradci Králové. Z některých koutů Pardubického kraje není daleko ani do centra v |Jihlavě. Služba není zadarmo, platí se předem.
Program COMDI využívá metodu testů, které se liší podle věku respondenta. Jeho vyplnění trvá asi dvě a půl hodiny. Testování probíhá individuálně pod vedením kvalifikovaného pracovníka. Ve skupinách jsou maximálně tři studenti.
Pro žáky  8. ročníků (po 1. pololetí) a 9. ročníků základních škol, kteří se rozhodují, jakým směrem orientovat svůj budoucí život a potřebují poradit, je vypracován modul, který zkoumá:
• zájmy o profesní uplatnění a pracovní činnosti
• úroveň vědomostí a znalostí v souladu s učivem základní školy
• schopnosti, vlohy či talent
• osobnostní předpoklady profesní orientace
Jiný typ testu je určen studentům středních škol a jejich absolventům, kteří se rozhodují, jakým směrem orientovat svou životní dráhu, zda pokračovat ve studiu nebo nastoupit do pracovní aktivity. Tento modul zkoumá:
• dílčí schopnosti a praktickou připravenost pro běžný život
• osobní vlastnosti pro společenské soužití
• předpoklady pro profesní obory uplatnitelné na trhu práce
Zájemci o profesní diagnostiku se nejprve musejí přihlásit (e-mailem, telefonem, osobně) a uhradit poplatek. Doklad o zaplacení je třeba přinést na schůzku.
K vypracovaným testům jsou vloženy informace o studentovi a vše je zasláno do Republikového diagnostického centra. Do desíti dní přichází výsledky, které centrum předá domluveným způsobem.
Program COMDI byl vyvinut v rámci projektu Leonardo da Vinci v letech 1998–2001. Je určen pro ty, kteří se rozhodují, jakým směrem orientovat svůj budoucí život a svou profesní kariérovou dráhu. Do projektu a jeho vývoje bylo zapojeno několik evropských zemí. Produkt byl v původní verzi dokončen, ověřen v pěti zemích a přeložen do pěti jazyků. Již před dokončením programu se na základě českých podmínek a potřeb začaly vyvíjet inovační verze. V současné době jsou tyto verze označovány slovem modul a velkým písmenem. (zr, jez)
Roman Málek, regionální koordinátor-redaktor, kraj Pardubický

Přidej komentář jako první k "Počítač zjistí, v jakém oboru člověk uspěje"

Zanechte komentář