Pomocníkem při studiu v USA ….

… ti bude Charles Merrill. Studium v zahraničí nenabízí pouze známý a oblíbený program Erasmus. Chceš-li studovat na některé vysoké škole ve Spojených státech amerických, pomocníkem ti bude Charles Merrill. Respektive jím sponzorovaný studijní program pro studenty olomoucké Univerzity Palackého.

Charles Merrill, absolvent Harvardu v oboru historie, si již od třicátých let získával sympatie ke střední Evropě, po druhé světové válce učil v Rakousku a často navštěvoval i Československo a Polsko. Po pádu komunistických režimů zřídil pro československé a polské studenty svůj vzdělávací projekt. Od roku 1990 tak může každý rok zhruba desítka studentů Univerzity Palackého v Olomouci celý rok studovat na jedné z nabízených vysokých škol v USA. Jejich aktuální seznam získáš v Kanceláři zahraničních styků na rektorátu univerzity, tradičně je mezi nimi například Hampshire College.

Šťastlivce, kteří budou po dobu jednoho roku studovat v USA, vybírá komise sestavená rektorem. Přihlásit se může jakýkoliv student 2. – 4. ročníku Palackého univerzity, ovšem podmínky jsou tvrdé – bez dobré znalosti angličtiny (předpokládá se složení zkoušky TOEFL s výsledkem více jak 550 bodů) a s problémy během olomouckého studia moc šancí nemáš.

Důležité je také mít připraveny nějaké peníze, neboť výše příspěvku ze soukromých Merrillových zdrojů není pevně dané a kromě zaplacení jazykové zkoušky a víza je někdy po vybraných studentech požadována také finanční spoluúčast na cestovních nákladech. Ubytování a školné je ale plně hrazeno a nikdo tě ve Státech nebude omezovat ani v možnosti přivýdělku.

A co nějaké zkušenosti? Ondřej Polišenský, absolvent olomoucké pedagogické fakulty, rok studoval na Goshen College v Indianě. V zimním semestru se vyrovnával s „kulturním šokem“, ovšem studium si pochvaluje. „Studium na Goshen College považuji za skvěle prožitý a přínosný rok, který mi doslova změnil život, posunul mé cíle, upravil mé životní hodnoty, dodal mi rozhled a sebevědomí. Naučil jsem se vnímat své a cizí kulturní hodnoty, rozdíly mezi lidmi, naučil jsem se jak žít správný a přímý život a v neposlední řadě jsem získal kvalitní formální vzdělání,“ píše ve své zprávě ze zahraničního studia, během kterého navíc stihl také procestovat pěkný kus Spojených států … A to se vyplatí, ne?

Radka Spurná
Regionální koordinátor /redaktor
Kraj Olomoucký

Přidej komentář jako první k "Pomocníkem při studiu v USA …."

Zanechte komentář