Praha otevřela nové výukové polygony

Ve čtvrtek 22. září 2011 byly za účasti náměstka primátora hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu a památkové péče Antonína Weinerta slavnostně otevřeny dva výukové polygony pro žáky pražských odborné školy vyučujících obory Kuchař – Číšník, Strojní mechanik a Truhlář.

Výukový polygon pro zámečníky ve firmě Zámečnictví Fábera.

Výukové polygony přinášejí do výuky učebních oborů nové technologie nebo nové materiály anebo novou metodiku. Výukové polygony jsou budovány společně školou a podnikem a tak umožňují výuku v reálném prostředí výrobní nebo obchodní organizace při zachovávání všech výukových funkcí. Jsou novým typem vzdělávacího zařízení, ale současně využívají dobrých zkušeností z dříve existujících tzv. učňovských linek.

Pro výukové polygony jsou stanovena tato specifická kritéria:

–          Inovativnost – musí přinášet do výuky daného oboru nové technologie nebo materiály, případně nové metodické prvky, které by střední škola jiným způsobem jen obtížně získávala.

–           Autentičnost – musí umožňovat výuku ucelené části vzdělávacího programu střední školy a současně tvořit ucelený technologický proces s transparentními vstupy a výstupy.

–          Reálnost – musí být součástí technologického procesu v reálném prostředí, aby žáci byli vystaveni časovým, kvantitativním, kvalitativním a dalším normám a obdobným požadavkům nebo přímému kontaktu s klienty a/nebo tyto podmínky musí výukový polygon reálně simulovat.

–          Relativní samostatnost – musí být oddělitelnou součástí technologického procesu v rámci širšího celku tak, aby umožňoval pozastavení, přerušení, opakování nebo mimořádně i ukončení procesu v případě aktuální potřeby při sledování výchovně-vzdělávacích cílů.

–          Dostupnost – musí být bezpodmínečně přístupný i ostatním středním školám, vyučujícím stejný nebo podobné obory.

–          Kompatibilita s projektem – musí podporovat obory vzdělání s výučním listem, zařazené do příslušného projektu OPPA a musí splnit všechny administrativní a formální požadavky související s řízením tohoto projektu.

Ristorante&Pizzeria Prosecco

Cílem projektu Řemeslo žije! je rozšíření dalších forem přímé účasti podniků na výuce tak, aby žáci získali praxi přímo v provozu firmy. Projekt se snaží eliminovat důsledky situace, kdy od devadesátých let nejsou podniky a školy přímo propojeny. Žáci potom často nejsou připraveni pro výkon svého řemesla a vzniká rozdíl mezi výstupem ze školy a požadavky firem.

Polygon firmy GIQ s.r.o. pro obor kuchař-číšník je umístěn v provozovně Ristorante&Pizzeria Prosecco, která se zaměřuje na přípravu italských produktů a dalších národních kuchyní. Provozovna má špičkové kuchyňské vybavení přímo v restauraci a umožňuje přípravu pokrmu před hostem, tzv. front cooking. Prostředky investované do polygonu umožní rozšířit provoz restaurace a výuku o nové technologie práce se zmrazenými potravinami a jejich úpravu za nízkých teplot, tzv. sous vide.

 

Polygon firmy Zámečnictví Fábera pro obor nástrojař a strojní mechanik je zřízen v prostorách provozoven v Praze – Krči a Praze – Radotíně. Firma se specializuje na výrobu špičkových zámečnických a klíčařských systémů včetně systémů řízených elektronicky. Prostředky investované do polygonu umožní žákům pracovat na moderních počítačově řízených kopírovacích strojích na výrobu klíčů a na dalších zařízeních.

Projekt ŘEMESLO ŽIJE! se zaměřuje na zkvalitnění výuky v oborech vzdělání s výučním listem prostřednictvím rozšíření spolupráce mezi podniky a střední školou tak, aby podniky jako budoucí zaměstnavatelé měly možnost ovlivnit obsah, metodiku i hodnocení výsledků výchovně-vzdělávacího procesu. Projekt byl zahájen v listopadu 2010 a bude probíhat do dubna 2013. Na jeho realizaci bylo z prostředků OPPA vyčleněno 23 560 000 Kč. Projekt se člení na dvanáct klíčových aktivit, z nichž výukové polygony tvoří jednu z nich.

zdroj:  http://www.remeslozije.cz.

Pavel Dvořák, Regionální koordinátor – redaktor, Kraj Praha

 

Přidej komentář jako první k "Praha otevřela nové výukové polygony"

Zanechte komentář