Pražský podzim veletrhů vzdělávání

Nabídka vzdělávání studentům středních a vysokých škol je organizována do mnoha veletrhů. Pro žáky základních škol, kteří se chystají pokračovat na střední škole, nebo pro středoškoláky, kteří se rozhodli z mnoha důvodů k pokračování studia na střední škole, bude na konci listopadu rozhodně vhod přehlídka pražských středních a vyšších odborných škol Schola Pragensis 2011.

Schola Pragensis 2010 - foto archiv REMIX

XVI. ročník výstavy Schola Pragensis 2011 bude probíhat ve dnech 24. – 26. 11. 2011 v Kongresovém centru Praha. Výstava se koná pod záštitou náměstka primátora hlavního města Prahy Ing. Antonína Weinerta, CSc.

Výstava je zaměřena na prezentaci středního školství prostřednictvím 145 výstavních expozic pražských středních škol všech typů, vyšších odborných škol speciálních a uměleckých škol. Součástí výstavy jsou pódiová vystoupení a projekce filmů charakterizující zaměření a jedinečnost jednotlivých škol a zároveň mapující jejich bohatou mimoškolní činnost.

Výstava je určena zejména žákům devátých tříd, jejich rodičům a ostatním zájemcům o studium na středních školách. Široká veřejnost zde získá přehled o studijních nabídkách v  Hlavním městě Praze.

Návštěvní doba je ve čtvrtek a pátek od 9 do 18hodin, v sobotu od 9 do 16hodin. Vstup je samozřejmě zdarma.

Pro vysokoškoláky se už na konci října přichystal Veletrh studia v zahraničí. Veletrh opět seznamuje vysokoškoláky s možností vycestovat za hranice a tam studovat svůj obor v cizím jazyce. Takový výjezd by měl být součástí vysokoškolského studia, protože dokáže přispět k profesnímu a osobnostnímu rozvoji.

Veletrh probíhá v nové budově ČVUT, respektive v atriu Fakulty architektury a fakulty informačních technologií 25. října 2011.

Jeho posláním je zejména seznámit vysokoškoláky s možností vycestovat do zahraničí za studiem, dále má zvýši zájem o studium v zahraničí a hlavně má studentům předat důležité informace o veškerých možnostech nekomerčního studia. Také má zprostředkovat vztahy a vazby mezi českými a zahraničními studenty.

__

Zdroje: ČVUT, MHMP

Pavel Dvořák, regionální koordinátor – redaktor, kraj Praha

 

Přidej komentář jako první k "Pražský podzim veletrhů vzdělávání"

Zanechte komentář