PŘEDNÁŠKA PREVENCE KRIMINALITY

IMG_20180405_092718(1)

Dne 5. 4. 2018 pořádalo ICM Šumperk ve spolupráci se SŠ Zemědělskou v Šumperku poněkud netradiční přednášku zaměřenou na prevenci kriminality.

Pozvání přijal pan kpt. Ing. Bc. Dušan Trefilík, který se řadí mezi špičkové odborníky v oblasti chemie a chemických zbraní v Armádě ČR. Nejednalo se tedy o úplně klasickou přednášku, kde by se studentům jen říkalo, jak jsou drogy špatné. Vše bylo obohaceno o poznatky z praxe, kdy mimo klasickou klasifikaci a druhy drog, se také účastníci dozvěděli, jak se jednotlivé drogy vyrábí, jaké látky v nich jsou škodlivé, co způsobují, jak vzniká závislost a hlavně byly uvedeny i ukázky a příběhy, jak dokáží drogy člověka změnit a zničit mu život.IMG_20180405_091640

V dalším bloku pan Trefilík zúročil a předvedl své zkušenosti z misí z válečné zóny z Afgánistánu, kde několikrát působil při likvidaci chemických zbraní, kdy se mnohdy podařilo zbraně včas zneškodnit. O těchto zážitcích posluchačům vyprávěl a na názorných příkladech z praxe vysvětloval, jak se bránit teroristickým útokům, jak jim předcházet, kdy hlavním ponaučením bylo nebýt ke svému okolí lhostejný a všímat si, co se kolem nás děje. Rovněž poukazoval na to, že bohužel veškeré chemikálie nutné k výrobě drog i chemických zbraní jsou v malém množství volně dostupné na internetu.

Dalším přednášejícím byl pan Robert Čada, pracovník vězeňské služby ve věznici Mírov. Ten popsal studentům běžný den člověka ve výkonu trestu, od budíčku přes pravidelný denní program/režim až po večerku. Daná disciplína a jednotvárnost jistě není pro nikoho ničím lákavým. Následně hovořil o využití služebních psů, kteří se právě využívají mimo jiné ke hledání osob, věcí, zmíněných drog, zbraní nebo třeba ohniskům požáru apod.

Oba pánové byli v průběhu, ale především po skončení přednášky zahrnuti dotazy zvídavých studentů, kteří se vyptávali na detaily především z misí v Afgánistánu, ale i další zajímavosti. Byla předvedena i ukázka zbraní, revolver, samopal a odstřelovačská puška, které si mohli zájemci prohlédnout.

 

ICM Šumperk