Představujeme vám Útočiště, o. s. Sokolov

Občanské sdružení Útočiště, o.s. nabízí v Chodově službu odborného sociálního poradenství pro lidi v tíživé sociální situaci, pro závislé, pro rodiče a přátele závislých. Posláním poradny je bezplatně a důvěrně poskytnout bezpečný prostor pro konzultaci, podporu či asistenci lidem při řešení jejich obtížné životní situace.

Organizaci nám představí Jana Hanáková, sociální pracovnice.

Jaké konkrétní služby tedy nabízíte a jak jsou využívány?

„Mezi oblasti, v nichž poskytujeme poradenství, patří rodina a mezilidské vztahy, závislosti, dluhová problematika, bydlení, podpora při vyřízení sociálních dávek, zprostředkování a pomoc v orientaci v oblasti zdravotní péče, vzdělávání, problém s hledáním zaměstnání atd.“

„V roce 2009 využilo služeb poradny 119 lidí a bylo uskutečněno 447 konzultací. Pět klientů naší poradny nastoupilo do Azylového domu Útočiště, o. s. v Oloví. Všech pět bylo bez domova nebo bydleli pouze v provizorních podmínkách. Letos se počet potřebných navýšil“ říká paní Hanáková. “Většina uživatelů využívá služeb poradny anonymně. Zájemci o službu se na nás obracejí jak telefonicky, e-mailem, převážně však osobně.“

Jakým způsobem se prezentujete, jak se o vás eventuelní zájemci mohou dozvědět?

„Občané se o poradně dozvídají ze Zpravodaje města Chodova, denního i týdenního tisku, místní kabelové televize, našich letáků poradny, webových stránek Útočiště, o.s. . Další provozovanou službou v rámci poradny je také šatník, který je hojně využíván širokou veřejností a zároveň klienty našeho zařízení, kterým je ošacení v případě potřeby poskytnuto s výraznou slevou případně zdarma. V rámci provozu šatníku dochází k přirozenému informování o sociálních službách poskytovaných v poradně. Máme dobrou zkušenost s tím, že tito lidé nebo jejich známí pak našich služeb využívají.“

„V rámci komunitního plánování sociálních služeb v městě Chodově, ve kterém jsme aktivně zapojeni, jsme společně započali projekt: podpora sociálních služeb pro děti a mládež.“

Mluvíte o plánech, můžete nám říci, co vás v nejbližší době čeká?

„Těšíme se na využití nově pronajaté budovy v Revoluční ulici, kde naplno probíhá rekonstrukce. Už máme hotovu projektovou dokumentaci, opravy probíhají naplno a prostory, které zde vzniknou, budou nabízet lepší zázemí pro poskytované služby. Na úpravách se podílejí odborné firmy, dobrovolníci, uživatelé AD Oloví v rámci jejich aktivizační činnosti a také samozřejmě zaměstnanci poradny.“

Jste nestátní neziskovou organizací, získáváte finanční prostředky také od nadací?

„Na zakoupení nových dveří do objektu jsme obdrželi grant z nadace Charty 77 ve výši 20 000,- Kč. Ve spolupráci se společností Baumax ČR se podařilo zakoupit tyto dveře do celého objektu s velmi výraznou slevou. Tím se znásobil celkový počet pořízených dveří. Došlo již k výměně některých zárubní a dveří. Probourali jsme otvory pro dveře nového bezbariérového hlavního vstupu. Dále jsme obdrželi grant ve výši 30 000,- Kč z nadačního fondu Veolia určený na přebudování sociálního zázemí pro provoz poradny. Za tuto pomoc jsme nesmírně vděčni.“

Věnujete se také nějaké prevenci, máte preventivní programy?

„Občas, pokud síly stačí, pořádáme besedy na školách. V nich hovoříme o našich zkušenostech s poskytováním sociálních služeb a někdy zazní i životní příběhy našich uživatelů. Besedy se setkávají s pozitivním ohlasem.“

Vaše nabídka a pracovní nasazení vašich zaměstnanců je obrovská, je něco, co vaši práci komplikuje, nebo co vás trápí?

„Nedostatečné zázemí současné budovy poradny, ale to se již brzy vyřeší, … Nadále se potýkáme s odpadky v okolí nového objektu, rozbíjením oken a sprejerstvím i když se nám přece jen podařilo ledacos posunout k lepšímu. Proto teď také řešíme oplocení budovy, které by vhodně doplnilo řešení zmíněné problematiky. Asi jako každý se potýkáme s nedostatkem peněz, ale o to víc jsme vděčni každému, kdo je ochoten jakoukoli formou tuto činnost podpořit“, řekla Jana Hanáková.


Hana Šnajdrová, regionální koordinátorka – redaktorka, kraj Karlovarský

Přidej komentář jako první k "Představujeme vám Útočiště, o. s. Sokolov"

Zanechte komentář