Přestup na jinou školu, jak probíhá?

idea-bubble-business-creativity-black-board-1434425-pxhere.com

Ne vždy se podaří najít školu, která žákovi sedne. Někdy je důvodem přestěhování nebo jiné okolnosti. A proto školský zákon pamatuje i na možnost přestupu žáka mezi školami, kdy je umožněno studentovi ve studiu pokračovat jinde.

Záleží na více aspektech

Nejlépe je ukončit ročník střední školy v červnu a přestoupit s nástupem od září na jinou střední školu. Jelikož pak nemusíte nic z již probraného učiva dohánět a začínáte od začátku.

Příklad:

Petr navštěvoval první rok střední školy, obor polygrafie s maturitou. Během první poloviny roku ho učení přestalo bavit a polygrafii vůbec nechápal. Jeho přáním bylo školu v prvním ročníku ukončit a jít jinam. Co udělal?

  1. Promluvil si s rodiči.
  2. Rozhodl se pro jiný obor na stejné škole, také s maturitou.
  3. Spolu s rodiči (z důvodu jeho nezletislosti) oslovili ředitele školy a sjednali si s ním osobní schůzku.
  4. Po osobní schůzce a konzultaci se dohodli na přestupu do jiného oboru, na stejné škole, vše sjednali písemně a Petr nastoupil od září do prvního ročníku, jako nový student, aniž by musel dělat vstupní testy nebo zkušku.
  5. Petr díky tomu řádně studuje a s novým oborem je spokojený.

Někdy se stane, že při přestupu na jinou školu, hlavně z důvodu přestěhování, vyžaduje ředitel nové školy prozkoumání studentových znalostí a trvá na rozdílové zkoušce, která ukáže silné stránky ve znalostech a případné nedostatky. Podle výsledku je žák zařazen do studijního procesu a vhodného ročníku.

V případech přestupu ze školy na jinou školu, musí být žádost o přestup písemná. U nezletilého vše vyřizuje jeho zákonný zástupce, avšak vždy s písemným souhlasem žáka. U zletilých si mohou žádost vyřešit sami studenti.

Když není žádosti vyhověno, například z důvodu, že není žádné volné místo a počet žáků ve třídách je naplněný, má žák možnost podat do 15 ti dnů odvolání. Každá škola má jiné podmínky a nabízí různé možnosti, takže doporučujeme vždy osobní konzultaci s ředitelem.

Pro ICM Cheb

Hana Šnajdrová