Přijímací zkoušky na vysoké školy v Plzeňském kraji

Pokud se hlásíte na vysokou školu v Plzeňském kraji, na výběr máte ze dvou hlavních variant – Západočeská univerzita v Plzni a pobočka Univerzity Karlovy v podobě Lékařské fakulty. Ovšem množství oborů, na které se můžete hlásit je obrovský!

Západočeská univerzita vznikla již roku 1991 sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty. Od té doby se natolik rozvinula, že vám nyní nabízí hned osm fakult s více než 60 katedrami a tři vysokoškolské ústavy. Západočeská univerzita nabízí jak programy bakalářské a magisterské, tak i doktorandské. Struktura této instituce dovoluje studentům studovat v prezenční, kombinované i distanční formě studia.

Znění webových adres jednotlivých fakult, data návštěvních dnů, které pro zájemce pořádají i mezní data pro podání přihlášek ke studiu, se dozvíte zde. Podívat se stihnete ještě například na Fakultu aplikovaných věd (26. 1. 2011), Fakultu ekonomickou (20. a 21. 1. 2011), Fakultu elektrotechnickou (14. a 15. 1. 2011), Fakultu strojní (20. 1. 2011) či Fakultu zdravotnických studií (20. a 22. 1. 2011).

Soupis jednotlivých nabízených oborů na rok 2011/2012 potom najdete například v každoročním speciálním vydání Učitelských novin, které vyšlo již 9. listopadu 2010 (zde najdete kromě oborů ZČU celorepublikovou nabídku studijních oborů, tedy i nabídku Lékařské fakulty v Plzni). Objednávkový formulář je však na stránkách www.ucitelskenoviny.cz stále k dispozici. Informace rovněž najdete na stránkách Západočeské univerzity.

Pokud jste se rozhodli pro Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni, informace hledejte na www.lfp.cuni.cz. Lékařská fakulta UK v Plzni je jednou ze sedmnácti fakult  staroslavné Univerzity Karlovy v Praze. Byla založena dekretem  prezidenta republiky dr. Edvarda Beneše č. 135 ze dne 27. října  1945. Ze skromných začátků vyrostla plzeňská Lékařská fakulta  v moderní vysokou školu, na níž již vystudovalo 7814 lékařů  působících v celé republice i v zahraničí a 499 absolventů bakalářského studia.

Konkrétní data o přijímacím řízení na rok 2011/2012 najdete zde. Lékařská fakulta v Plzni otevírá dva magisterské obory – Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, z nichž první trvá 6 let a druhý 5 let studia.

_

(Zdroj: www.zcu.cz, www.ucitelskenoviny.cz, www.lfp.cuni.cz)

_

Jana Chrtková, Regionální koordinátorka – redaktorka, Kraj Plzeňský

Přidej komentář jako první k "Přijímací zkoušky na vysoké školy v Plzeňském kraji"

Zanechte komentář