Proč jít na ekonomku

TUL logoJednou z šesti fakult Technické univerzity je staronová Ekonomická fakulta. S novým názvem (do září 2009 to byla Hospodářská fakulta) přibyly pro školní rok 2010/1011 také dva nové obory. Seznámit se s nimi i dalšími obory fakulty a možnostmi studia měli možnost všichni uchazeči na dni otevřených dveří.

Posluchárna v nové budově E v centru univerzitního campusu se naplnila doslova k prasknutí hned dvakrát. Všechny mladé zájemce o studium i jejich rodiče přivítal proděkan pro vnější vztahy Jaroslav Demel. Představil studijní programy a obory do kterých se studenti mohou hlásit. Fakulta nabízí 3 bakalářské studijní programy s osmi studijními obory. Z toho jeden je organizován v rámci mezinárodní Univerzity Nisa. Podmínky přijímacího řízení vysvětlila proděkanka pro prezenční studium Helena Jáčová. Novinkou na fakultě je využití Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), testu Obecných studijních předpokladů. Budete ho potřebovat pokud se chcete přihlásit na nově akreditované obory – Cestovní ruch a Ekonomika a management služeb. NSZ organizuje společnost SCIO v několika termínech. K přijímacímu řízení fakulta požaduje doložení ověřeného certifikátu o dosaženém výsledku. Musíte ale stihnout nejpozději termín zkoušky 1. května. Jak upozornil přítomný zástupce společnosti SCIO, je pro studenty výhodné zúčastnit se více termínů zkoušky, protože se ve většině jejich výsledek zlepší a fakulta pak započítává do výběrového řízení ten nejlepší. Minimální výsledek pro úspěšné přijímací řízení je 50 percentil. Mimo absolvování zkoušky OSP se musíte zúčastnit zkoušky z jazyka.

U ostatních oborů se přijímací řízení skládá ze zkoušky z matematiky a jazyka. Zajímavé pro některé studenty jistě také bude, že pokud složili mezinárodně uznávanou zkoušku z anglického nebo německého jazyka minimálně v úrovni B1, mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z jazyka. Úplně bez přijímacího řízení na všechny bakalářské obory může být přijat uchazeč, který dosáhl celkového průměru studia na střední škole do 1,50 včetně (výroční vysvědčení za I., II., III. ročník a pololetní IV. ročníku), u absolventů víceletých gymnázií se bere průměr za poslední čtyři roky studia.

Fakulta nabízí také mezinárodní formu studia v rámci Univerzity Nisa, v oboru Information and communication management. Studium probíhá v angličtině a je organizováno ve spolupráci se dvěma zahraničními partnery: Hochschule Zittau/Görlitz (Německo) a Politechnika Wroclaw – pracoviště Jelenia Gora (Polsko). Výuka prvního ročníku probíhá v ČR, druhého ročníku v Polsku a třetího ročníku v SRN. Přijato bude 10 českých studentů.

A jaká je šance? Podle proděkana Demela se na všechny obory dostane zhruba každý třetí uchazeč. Celkově se fakulta chystá přijmout asi 550 studentů.

Podrobnosti a elektronické přihlášky k přijímacímu řízení najdete na webu fakulty www.ef.tul.cz a pokud se chcete zeptat, využijte třeba další den otevřených dveří, který se koná 10. února.

Petra Handlířová
Podpora informačního systému pro mládež
Regionální koordinátorka-redaktorka
Kraj Liberecký

Přidej komentář jako první k "Proč jít na ekonomku"

Zanechte komentář