Projekt Comenia Script

„Comenia – České školní písmo“

Je specificky navržené písmo, které má sloužit jako cesta ke kvalitnějšímu čtení, psaní, myšlení a vzdělávání v informační společnosti.

Typografie učebnic a písanek by se měla v mnohém zlepšit, soudí Radana Lencová, Tomáš Brousil a František Štorm, grafičtí designeři a autoři písem Comenia Script, Comenia Sans a Comenia Seris. Na otázky týkající se problematiky psaného písma a písma nového odpovídá Radana Lencová.

Co je cílem projektu Comenia Script?

„Cílem je nabídnout dětem takový typ psacího písma, který by odpovídal dnešním praktickým potřebám psaní – v dětství i v dospělosti, a v několika ohledech by podporoval individuální rukopis. Nové psací písmo je vytvořeno na principu renesačního psaní a má sloužit jako základní psací tvar, který bude obohacen o individuální tendence každého písaře, který si písmo přizpůsobí. Zohledněno je i psaní leváků, pro které je připravena speciální souslednost tahů.“

Jak a proč celý projekt vznikl?

„Projekt nového psacího písma „Comenia Script“ vznikl na základě mého doktorského studia  na VŠUP v Praze (2002–2005, atelier písma a typografie).“ říká autorka proektu. “ Několik let předtím jsem pozorovala, jak dnes lidé píší, a snažila se zjistit, proč většina z nás píše nečitelně… Zjistila jsem, že za to nemůže pouze “rychlost doby”, kdy je na psaní málo času, ale i forma původního předlohového psacího písma, které jsme se učili ve školách, a hlavně to, jak nám funguje v praxi. Mnoho z nás, kteří z této formy vycházíme a dodržujeme její principy, pak při rychlém psaní neuspějeme, píšeme nečitelně nebo raději vůbec… Lidé sotva vyjdou ze školy, se od původní psací předlohy značně odklánějí, protože jim neslouží, jak by měla. Návrh nového psacího písma jsem tedy pokládala za nutnost a snažila se nabídnout dětem jednoduché a funkční psací písmo dříve, než ho úplně odloží. Jejich rukopisy pak budou mít větší šanci přežít, zejména v době, která s rukopisným písmem v praxi už skoro nepočítá…

 

Z textů popisujících projekt vyplývá, že jste uskutečnili několik výzkumů. Jaké výzkumy to byly, jaké jsou jejich výsledky, kdo byli respondenti?

Ano, výzkumů proběhlo několik. Předtím, než jsem začala testovat nové psací písmo samotné, nechala jsem si dělat “vzorky” rukopisů dospělých, nasbírala jsem velké množství dětských rukopisů, abych zjistila, jaké jsou současné tendence a styly psaní. Zajímalo mě především čím se vyznačuje čitelné písmo a proč.“

„Další výzkumy už byly s písmem Comenia Script. Některé proběhly již v době navrhování samotného písma, kde jsem testovala jeho finální tvary. Děti v několika ZŠ měly písmo podle natištěné předlohy napodobit a u tvarových variant zvolit tu, kterou by si vybraly. Podle těchto výběrů pak byla finalizovaná konečná podoba tvarů písma. U několika písmen a číslic byly ponechány tvary dva.
Další testy se týkaly konfrontace písma Comenia Script se současným psacím písmem. Čerství žáčci 1. tříd měli napodobit tvary současného psacího písma a tvary Comenia Script na rozdělených pracovních listech, aniž by jim bylo vysvětleno jak je psát, kde začít atd. Tvary písma Comenia Script dopadly u dětí znatelně lépe. Mimo jiné i proto, že jsou pro začátky psaní jednodušší.“

 

Comenia Script je jistě přínosné dílo. Jaké je jeho další využití. Byl přijat nějakými školami? Jaké jsou reakce ze stran učitelů, žáků, rodičů?

„Písmo bylo připraveno především pro děti na 1. stupni ZŠ, ale mohou se ho naučit psát i dospělí, kteří chtějí mít čitelnější rukopis. Navíc ze základní formy „Comenia Script A“ lze dospět až k výtvarně zajímavé renesanční kaligrafické formě. Zároveň písmo doporučuji těm učitelům, kteří chtějí psaní Comenia Scriptem vyučovat. Užitečné určitě je, když se s dětmi učí psát zároveň i rodiče, jako se to děje například ve Waldorfské škole. Například dětem připravují rukou psané čítanky…

V současné době se Comenia Scriptem učí psát děti na dvou pražských školách, které o toto písmo projevily zájem. V příštím školním roce bude probíhat pilotáž s písmem na dalších školách v celé ČR.“

 

Jak náročný finančně projekt byl/je? a kdo jej financoval?

„Pokud nepočítám své stipendium na VŠUP, tak tento projekt dosud nikdo přímo finančně nepodpořil. Pilotáž v příštím roce bude realizována s podporou Ministerstva školství ČR.“

Na otázky odpovíala Radana Lencová, autorka Comenia script.

Hana Šnajdrová

Regionální koordinátork a- redaktorka

Kraj Karlovarský

Přidej komentář jako první k "Projekt Comenia Script"

Zanechte komentář