Projekt o maturitách By:Martin Bureš

Na internetu, zejména na takzvaných sociálních sítích, je mnoho stránek a skupin, které jsou proti novým maturitám. Jen výjimečně se objeví stránka souhlasná. Co je ale důležitější, občas se objevují i stránky, které o maturitě pouze informují. Studenti si často stěžují na nedostatek informací, i přes to existuje stránka, na které se lze něco dovědět a není to oficiální bulletin CERMATu nebo ministerstva školství. Jmenuje se MainProject (http://mainproject.kx.cz/index.php) a jejím cílem je podání informací o chystaných novým maturitách.

Maturita ještě podle "starého způsobu". Foto: archiv

Autorem této stránky je student oboru výpočetní techniky z Chebu. Pro případné odpůrce státních maturit chci uvést, že v tomto článku primárně neřešíme, jestli je Martin Bureš pro, nebo proti novým maturitám. Jen chceme podat informaci o tom, že sám od sebe informuje ostatní, jak bude nová maturitní zkouška vypadat. Tyto informace totiž nenajdete snad v žádné facebookovské skupině. Martin Bureš má sám před maturitou. Stejně jako více jak 105 tisíc studentů jde příští rok maturovat podle nového způsobu.

Web je hlavně pro studenty, kteří se chystají skládat onu pověstnou zkoušku z dospělosti v příštím roce. „Na tomto webu naleznete základní informace, klady, zápory, FAQ (časté dotazy), ale i kompletní složení nových maturit, neboť jsem prošel školením a znám tedy od Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání veškeré a přesné informace, které jsou jimi oficiálně doložené,“ píše Martin v úvodu svých stránek.

Více – minirozhovor přes elektronickou poštu:

Zajímal by mě váš názor na novou maturitu, a zda-li jste jejím zastáncem?

Můj názor na novou maturitu není rozhodně jednoznačný. Jednak jsem pro nové maturity z mnoha důvodů, ale jednak i já mám vůči novým maturitám určité proti. Díky novým maturitám může být konečně zajištěna objektivita zkoušek. Pro všechny studenty budou platit stejná kritéria hodnocení a výsledky se tak budou moci porovnávat, kdežto při dosavadních zkouškách tomu tak nebylo. Hodnotící učitelé hodnotili dle svých úsudků a výsledky nemohly být nikdy porovnatelné s výsledky ostatních žáků jiných škol. Z těchto důvodů přestaly vysoké školy přihlížet na výsledky maturitních zkoušek a začaly si vytvářet vlastní zkoušky, tedy zkoušky přijímací. Nechápu však, proč by měl student své znalosti a dovednosti dokazovat při přijímacích zkouškách, když je již dříve prokázal u zkoušek maturitních. Navíc při hledání práce v zahraničí je určitě prospěšné hodnocení cizích jazyků, jelikož nejsou hodnoceny způsobem jakým jsme zvyklí (1-5), nýbrž výstupním hodnocením je u cizích jazyků dosažená úroveň (B1 – základní, B2 – vyšší). Tyto úrovně odpovídají úrovním tzv. Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Mám pouze jednu obavu. Obávám se, že školství nebude dostatečně připraveno, a že tuto zkoušku spoustu studentů nezvládne, jelikož z vlastních zkušeností vím, jaká byla úroveň vyučování na naší škole.

Jak novou maturitní zkoušku vnímají na vaší škole studenti a kantoři, jsou pro nebo proti?

Na tuto otázku se nedá snadno odpovědět, jelikož většina studentů v dnešní době chce mít pouze snadno vyzískané maturitní vysvědčení, avšak nic víc je již nezajímá. Názor většiny je tedy jednoznačný – jsou proti. Najde se pár jedinců, kteří jsou pro, ale takových jedinců je skutečné málo. Všichni mají obavy z nových maturit a tvrdí, že na takové zkoušky nebyli nikdy připravováni. Pokud jsem však správně informován, tak mělo být na školách vyučováno dle platných osnov, které by připravenost k novým zkouškám měly splňovat. U kantorů nelze jednoznačně odpovědět, jelikož má na nové maturity každý svůj vlastní názor.

Stránky, které jste vytvořil, respektive jejich obsah vznikl na základě Vaší iniciativy – tedy, že jste chtěl rozšířit informovanost studentů sám od sebe nebo to byl úkol apod.?

Stránky jsem vytvořil pouze z vlastní iniciativy, neboť vím, že informovanost studentů je značně mizivá, ne-li žádná. Všechno to začalo při výběru 2 studentů, kteří měli naší integrovanou školu zastoupit na školení, které se novou maturitou zabývalo. Jednalo se o projekt, který byl podporován CERMATem, zvaný „Studenti studentům“. Na tomto školení jsem byl ještě s jedním spolužákem plně proškolen a informován ohledně nových maturit. Po tomto školení jsme se dohodli s třídní učitelkou, abychom přednesli naše poznatky naší třídě. Na této naší přednášce byla přítomna i zástupkyně ředitele, která se nás pak dotázala, zda bychom mohli tuto přednášku přednášet více třídám. S touto nabídkou jsem souhlasil, a protože byly v „posluchárně“ přístupné 2 dataprojektory, začal jsem ihned s tvorbou svých webových stránek, které jsem pak na své přednášce prezentoval, a pomocí kterých jsem toho mohl hodně vysvětlit – různé tabulky atd. Když přednášky skončily, tak mi to však nedalo a založil jsem na portálu Facebook stránku, kde jsem uvedl právě onu webovou stránku, se kterou jsem chtěl a nadále chci informovat pokud možno co nejvíce studentů.

Skupinu na Facebooku naleznete pod tímto odkazem: http://www.facebook.com/pages/Nove-statni-maturity-Veskere-info-ZDE/137035286322662?ref=sgm

Díky Martinovi Burešovi za poskytnuté informace.

__

Pavel Dvořák, regionální koordinátor – redaktor, kraj Praha

Přidej komentář jako první k "Projekt o maturitách By:Martin Bureš"

Zanechte komentář