Protidrogová kampaň v centru města Pohořelice – NAUČ SE ŘÍCI NE!!!

cropped-remix

Pracovníci ICM SVČ Pohořelice se 13. září 2017 zúčastnili společně s dalšími partnery společné informační protidrogové kampaně. Jednalo se o celodenní kampaň v centru města Pohořelice, v rámci dlouhodobého projektu projektu Bezpečnější Pohořelice 2017. Kampaň byla zaměřena na téma Nauč se říci NE!!! Zaměřili jsme se na zvýšení povědomí u dětí a mladistvých o riziku závislostí (drogy, hazardní hry..) Akce byla pořádána ve spolupráci s městskou policií, Policií ČR, Odborem sociálním a zdravotním MěÚ Pohořelice, ICM SVČ Pohořelice a nadací Podané ruce. Na akci byli pozváni odborní street-workeři a svou účastí akci podpořil anonymní bývalý uživatel tvrdých drog. Akce byla zaměřena na problematiku distribuce drog, která se v Pohořelicích za poslední roky stává stále více řešenou otázkou. Řada míst v centru města Pohořelice se bohužel stává spolehlivou distribuční sítí pro mladistvé z města a okolí, jak levně přijít k jakýmkoliv drogám a návykovým látkám. Informační kampaň jsme pojali „šokovou formou“, která by měla přimět děti a mládež města k zamyšlení se nad tímto nebezpečím a naučit se říci NE!!! V ulicích města jsme postavili infostánek, který obsahoval řadu informačních materiálů a v budově KIC pak probíhaly řízené diskuze a besedy se streetworkery, uživateli drog a preventisty z řad Policie ČR. Do informační kampaně bylo zapojeno s místní školy 257 žáků, kteří po kampani ve vyučování v rámci hodin výtvarné výchovy a českého jazyka – sloh, zpracovávali výtvarné a slohové práce na téma „Závislostí“ a „Jak vnímám drogy a co dokáží s člověkem udělat“.

ICM Pohořelice