Průvodce dobrovolnictvím v Jihočeském kraji

… a v regionu Českokrumlovska. Tak zní úplný název nové publikace, která spatřila před několika málo dny světlo světa. A při jejím zpracování samozřejmě nechyběla ani jihočeská Informační centra pro mládež.

Průvodce dobrovolnictvím v Jihočeském kraji a v regionu Českokrumlovska vznikl v rámci společného projektu Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov –  zřizovatele a provozovatele zdejšího Informačního centra pro mládež –  a Informačního centra občanského sektoru Český Krumlov, občanského sdružení. Na  zpracování průvodce se podíleli i další organizace, které  se v Jihočeském kraji zabývají dobrovolnictvím. Projekt mohl být  realizován i díky finanční podpoře Města Český Krumlov a střediska evropské  informační sítě Europe Direct při Krajském úřadu Jihočeského kraje.

Průvodce nemá ambice poskytnout vyčerpávající penzum informací o dobrovolnictví. Rozsah publikace to ani neumožňuje. Nabízí přehledné základní informace využitelné pro zájemce o dobrovolnictví i o organizacích, které pro podporu svých činností dobrovolníky využívají či využívat mohou.  Důraz je kladen  na oblasti, kterými se autoři publikace primárně dlouhodobě zabývají – tedy na sféry sociální, neformálně vzdělávací a volnočasové. V Průvodci jsou akcentovány příklady dobré praxe, zkušenosti dobrovolníků i organizací, které s nimi spolupracují. Průvodce odkazuje i na další materiály danou problematikou se zabývající, vzory smluv a dokumentů vztahujících se k dobrovolnictví.

„…Dobrovolníků si velice vážím. Setkávám se s nimi v krajských zařízeních sociálních služeb a nikdy mne nepřestane udivovat a ohromovat, s jakým nadšením tito lidé v dnešní uspěchané  a  na zisk orientované době věnují svůj volný řas neznámým lidem, kterým už jen svou přítomností zlepší náladu…“. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Publikace Průvodce dobrovolnictvím v Jihočeském kraji  a v regionu Českokrumlovska je pro zájemce k dispozici zdarma i v jihočeských Informačních centrech pro mládež Tábor a Prachatice.

Zdroj Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov, www.cpdm.cz, Informační centrum občanského sektoru, o.s. Český Krumlov, http://icos.krumlov.cz


Václav Pavlík Regionální koordinátor / redaktor Kraj Jihočeský

 

Přidej komentář jako první k "Průvodce dobrovolnictvím v Jihočeském kraji"

Zanechte komentář