Purim v Hanáckém Jeruzalémě

clanek_1_foto_02

Možná málokdo ví, že Prostějov se pyšní přezdívkou Hanácký Jeruzalém, a tak oslava židovského
svátku Purim, je jednou a z příležitostí, jak se tato informace může šířit do veřejného povědomí.
V neděli 25. února 2018 k příležitosti Purimu proběhla veřejná akce v budově Gymnázia Jiřího
Wolkera v Prostějově. Akci pořádal právě stejnojmenný Spolek Hanácký Jeruzalém a připraven byl
bohatý program.
Celá akce byla zahájena krátkou přednáškou Jiřího Klimeše z Židovské obce Olomouc, který
přítomné poutavě informoval o tom, co to Purim vůbec je, jaký je jeho původ a jak se slaví. Na jeho
přednášku navazovalo vystoupení Taneční skupiny RUT, která se pod vedením Mgr. Evy Štefkové
věnuje izraelským tancům.
Foto 01 Taneční vystoupení Taneční skupiny RUT
Tato skupina je mi známá již delší dobu a když mě moje blízká kamarádka, která je jednou z
tanečnic RUT, pozvala vystoupení, neodmítla jsem. Vystoupení RUT nebylo jen o tanci, ale mělo i
příběh, který dokresloval celou atmosféru a přednášku Jiřího Klimeše.
Foto 02 Vystoupení Taneční skupiny RUT s divadelní scénkou
Dalším bodem programu byla scénka protagonistů divadla POINT, které funguje při Gymnáziu
Jiřího Wolkera. Přestože se jednalo o mladé herce, jejich vystoupení bylo bezchybné, vtipní
protagonisté se nebáli kooperovat i s publikem. Po divadelní scénce následovala interaktivní část
programu, kdy si veřejnost mohla vyzkoušet izraelské tance pod vedením Taneční skupiny RUT.
Všechny tyto části na sebe navazovaly a vtahovaly publikum do děje, nešlo tedy jen o pasivní
přednášku a ukázku tanců, ale o příjemně strávený nedělní podvečer s naučným charakterem.clanek_1_foto 01

Autor: Ivana Kocourková
Zdroj fotografií: autor článku

Stanislava Rotterová, regionální redaktor, ICM Prostějov