Rainbow Gallery Prostějov – čas na ohlédnutí

01

V Rainbow Gallery v Prostějově působím jako kurátor od května roku 2016. První výstava, kterou jsem zahajoval, byla výstava fotografky Venduly Burgrové. Jednalo se o velkoformátové tisky fotografií pořízených na zabijačce. Další výstava se zabývala grafikou, šlo o práce studentů i pedagogů z atelieru Grafiky Fakulty umění Ostravské univerzity. V říjnu téhož roku se galerie opět zaobírala médiem fotografie – a to rovnou dvěma fotografy. Filip Drábek představil svoje aranžované fotografie a Adam Kencki oproti tomu prezentoval snímky z obyčejného života.

 

Začátkem roku 2017 se program galerie začal ubírat novým směrem. Tuto vlnu započala výstava
s názvem Intermed, kterou připravili tři tehdejší studenti Atelieru Intermédií Fakulty umění Ostravské univerzity. Na výstavě si návštěvníci prohlédli obrazy, koláže, asambláže, textovou tvorbu i site-specific video instalaci. Následující výstava představila fotografku Terezu Koníčkovou, která se ve své práci zabývala problematikou drogové závislosti. Tato výstava byla veřejností velmi kladně přijata také díky návštěvě Mallory – hlavní hrdinky stejnojmenného časosběrného dokumentu Heleny Třeštíkové, která po vernisáži promluvila o svém vlastním životním příběhu.

Pravidelně dostávají v Rainbow Gallery příležitost prezentovat své práce i umělci s vazbou k městu Prostějov. Bylo tomu tak i u pedagoga Střední školy designu a módy Tomáše Petříka, který svoje intuitivní černobílé kresby instaloval v březnu roku 2017. V dubnu svoje grafické práce věnující se rodnému kraji Hané a autorské knihy prezentovala Leona Hlavinková z Atelieru obalového a knižního designu Elišky Čabalové v Ostravě a v květnu Rainbow Gallery zaplnila celá rodina malíře pocházejícího z Prostějova Filipa Kůrky. Filipův otec se věnuje keramice a dědeček krajinomalbě. Filip jako jediný z rodiny umění studoval a věnuje se mu profesionálně.

V červnu návštěvníky čekala další malířská výstava, a to dvojice Samuela Kollárika a Václava Buchtelíka, kterou pojí atelier, ve kterém se scházeli na ostravské fakultě umění – Atelier 216. Další výstavu měla na svědomí naopak dvojice umělkyň, které pojí taktéž ostravská fakulta umění – byly to Andrea Uváčiková a Gabriela Dorazilová. Obě sice studovaly stejný obor – grafiku, ale každá z nich se vydala jinou cestou, takže se jednalo se o výstavu plnou kontrastů.

02

V září roku 2017 se stala Rainbow Gallery platformou pro diskuzi o nových formách uměleckého vyjádření. Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity František Kowolowski prezentoval záznamy
ze svých performancí a na vernisáži návštěvníkům poskytl přednášku o každé z nich. V říjnu do Prostějova přivezl svou prostorovou instalaci laureát ceny Vladimíra Boudníka grafik Zbyněk Janáček. Jeho výstava s názvem In the Corner se zaobírala problematikou instalace výstavy v rohu. Koncem téhož roku se výstavní program galerie věnoval zcela jinému tématu – výstava Olivera Hellera byla na první pohled zasvěcená klasické malbě, ale odkazovala ke street artu.

Rok 2018 zahájila opět výstava fotografky Venduly Burgrové, která svým cyklem řešila problematiku domova – konkrétně to, jak si lidé dlouhodobě žijící v zahraničí připomínají své kořeny. Únor 2018 odstartoval nový koncept výstav, který dává možnost ateliérům vysokých škol prezentovat společný projekt. Jako první se takto prezentoval Atelier Video / Multimedia / Performance v čele s provokativním umělcem Jiřím Surůvkou. Další výstava patřila Atelieru Intermédií Petra Lysáčka a umělecké skupině In Saček Veritas, v jejímž rámci byla vytvořena socha, která z odstupu připomínala známé ostravské slovo – BO. Následovala výstava patřící Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – prezentovaly se zde práce studentů i pedagogů. Nechyběla audiovizuální performance. Ve stejném termínu představil svoje velkoformátové grafiky i umělec a pedagog atelieru Grafiky v Ostravě Marek Sibinský. Společně s ním v prostorách vestibulu vystavovali společný projekt jeho studenti Stanislav Ondruš a Tomáš Klinovský.

03

Květen 2018 patřil v Rainbow Gallery pouze médiu fotografie. Kromě Atelieru tvůrčí fotografie Michala Kalhouse, který společně s kurátorkou Galerie města Třince Katarínou Klusovou vytvořil vizuálně minimalistický projekt zabývající se mezilidskými vztahy, se v druhé výstavní místnosti představil také fotograf Noah Zyla, jehož tvorba se programově věnuje pouze analogové fotografii – a to technologii polaroidu. I v dalším měsíci byl program galerie pouze fotografický. Kurátorka ostravské fotografické galerie Díra v Provozu připravila autorský projekt fotografek Dariny Kubíkové a Terezie Foldynové. Společně s nimi ve vedlejších prostorech vystavovala pedagožka a provozovatelka prostějovského atelieru Modrý Anděl Magdalena Jansová, která se věnovala hře světla a stínu.

Další školní rok začal výstavou malíře Ondřeje Petrlíka, jehož vernisáž sklidila mezi hosty velký úspěch hlavně díky její intermedialitě, kdy autor umožnil návštěvníkům výstavy vymýšlet názvy pro své obrazy. Kromě toho vytvořil uprostřed místnosti instalaci pro relaxaci z koberce a sedaček, a nadto ještě místnost doplnil pokojovými rostlinami. Říjnová výstava byla velice netypická – a to uměleckým médiem. Galerie prezentovala tvorbu skupiny pletařek, které si z pletení vytvořily svůj auto-terapeutický projekt. Kromě této konceptuální výstavy mohli návštěvníci galerie shlédnout také výstavu Atelieru reklamní fotografie z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která se zabývala ekologickými tématy. Další měsíce začal projektem atelieru Performance z Ústí nad Labem, jehož vedoucím je Jiří Kovanda. Výstava se koncepčně vztahovala k městu Prostějovu a nesla název 223 metrů nad mořem, což je nadmořská výška města. Kromě instalace proběhla také performance. Na konci roku 2018 nás navštívili studenti pražské Vyšší odborné školy Scholastika. Kurátorem výstavy byl ředitel školy Evžen Šimera. Studenti představili výběr těch nejlepších prací – výrobky ze skla a porcelánu, typografii a grafický a produktový design.

Rok 2019 odstartovaly dvě malířské výstavy – umělec Tomáš Mitura s výstavou nazvanou GIN a Atelier malby II Františka Kowolowského. Tento atelier se nezaměřuje pouze na techniku malby, ale také na přesahy do videa, instalace a dalších médií, což bylo na výstavě patrné. V březnu patřila jedna z výstavních místností opět ostravské fakultě umění, a to Atelieru obalového a knižního designu Elišky Čabalové a Atelieru sochy Jaroslava Koléška. Grafické a kresebné práce se v jednom prostoru doplňovaly se sochařskými díly. V druhé výstavní místnosti svůj projekt vytvořil Atelier Intermédií z brněnské fakulty umění. Projekt vznikal až daný den v Prostějově a v galerii byl prezentován audioinstalací, která narážela na politickou situaci vztahující se k městu. K těmto dvěma výstavám se ještě připojily menší výstavní projekty ve vestibulu Kulturního klubu Duha, a to kresby sester Daniely a Denisy Ponomarevových a fotografek Venduly Burgrové a Katariny Križanové. Závěr výstavní sezony byl ve znamení žen a umění. Ve spolupráci s finalistkou ceny Jindřicha Chalupeckého Kateřinou Olivovou jsme připravili výstavu Atelieru tělového designu z Fakulty výtvarných umění
v Brně, která byla doprovázena řadou performancí. Výstavy se kromě studentů účastnila také vedoucí atelieru Lenka Klodová. Druhou výstavní místnost v květnu umělecky ztvárnila studentka sochařského atelieru Akademie výtvarných umění Nikola Emma Ryšavá, která v prostoru vytvořila na jednu stranu pohádkový, na druhou stranu děsivý svět, který vychází z inspirace jejím vlastním nitrem, ale také z literatury.

Vedle toho galerie dlouhodobě spolupracuje se Střední školou ART ECON, která připravuje výstavy pro vestibul kulturního klubu ve spolupráci se svými studenty i pedagogy. V příštím školním roce se můžete těšit například na malíře Davida Čumalo, Kryštofa Strejce, Martina Salajku a Lucii Skřivánkovou. Fotografické práce bude prezentovat duo s názvem Shot.By.Us – Karolína Matušková a Lenka Glisníková a také fotografka Lucia Kuklišová. Z ateliérů vysokých škol se představí Atelier Malby Vasila Artamonova. Kromě toho připravujeme projekt ve spolupráci se třemi prostějovskými fotografy – Vendulou Burgrovou, Magdalenou Jansovou a fotografem zabývajícím se nudismem Karlem Novákem.

 

Autor: Mira Macík, ICM Prostějov

Fotografie: archiv Rainbow Gallery