Reaction – italsko-španělsko-český projekt

Reaction je název mezinárodní výměny mládeže v rámci programu Mládež v akci, která se konala v Itálii za účasti italské, české a španělské skupiny třinácti mladých lidí. Jméno Reaction vzniklo spojením počátečních písmen delšího jména Recycling ACtivities To Improve Our Nature, tedy „aktivity o recyklaci ke zlepšení naší přírody“. Mladí lidé ze tří evropských zemí strávili jeden týden na začátku září ve vecnici Castelvecchio, pár odpolední ve městě Valdagno a jedno odpoledne v Benátkách. Společně se věnovali tématům životní prostředí, recyklace a trvale udržitelný rozvoj.

Českou skupinu vyslalo občanské sdružení Hodina H. Skupinu tvořilo 11 studentů z Gymnázia Jihlava a jeden vedoucí z Hodiny H. Matěj, který byl jedním z účastníků a zároveň studuje na Gymnázium Jihlava, nám řekl něco o místě konání projektu. „Jak Castelvecchio, tak Valdagno jsou obce, které leží v Dolomitech přibližně 120 km západně od Benátek a náleží do provincie Vicenza. Castelvecchio je malá vesnička nad Valdagnem na jednom z kopců asi 1500 m nad mořem a má pár stovek obyvatel. Ve Valdagnu žije zhruba 27 000 obyvatel. Ve městě je ze sportů nejvíce úspěšný (možná i nejpopulárnější) pozemní hokej. A z tohoto města pochází textilní firma Marzotto.”
Týden byl plný zábavných i poučných aktivit. K tématu životního prostředí se pojilo například sledování dokumentů o globálním oteplování, výroba solárního panelu, práce na výrobcích z recyklovaného materiálu, návštěva recyklačního centra a informace o situaci životního prostředí v ostatních zemích. Další aktivity byly spojené s poznáváním kultury účastnících se zemí nebo zábavou. Můžeme jmenovat výrobu domácích těstovin, vypracování těsta na pizzu, její příprava a pečení, prohlídka Benátek, krátké vtipné hry na dodání energie, kaňoning plný dobrodružství, interkulturní večer plný zvyků, jídla a tance všech zemí a další.
Co projekt přinesl samotným českým účastníkům?
Jako první nám odpověděla Kristýna: „Rozhodně mi mnoho dala. Poznala jsem mnoho zajímavých a milých lidí jak ze Španělska, tak z Itálie. Velice se mi líbila chuť spolupracovat. Také jsem se přímo od nich dozvěděla něco o životě v jejich zemích, jejich zvycích a tak dále. Doufám, že soužití s odlišnými lidmi mě posunulo o kousek dál v toleranci a schopnosti empatie. Taktéž nutnost používat angličtinu, mi, doufám, pomohla si cizí jazyk osvojit i na jiné úrovni než jen té školní. Mnohé kulinářské zážitky byly nezapomenutelné. Maličko jsem potlačila strach z výšek při slaňování a seznámila se se spoustou zábavných her. Dozvědela jsem se nové věci o recyklaci odpadu, jakým způsobem se recykluje v Itálii a Španělsku a budu se snažit vylepšit třídění odpadu i v naší domácnosti v rámci možností.”
Jako další jsme vyzpovídali Zuzanu: “Naučila jsem se některé nové španělské výrazy a také, že každý je jiný, a proto není špatný.”
Posledním studentem z Gymnázia Jihlava, který přidal svou odpověď byl Vojtěch: “Během projektu jsem se naučil určitě lépe komunikovat a to ne jenom prostřednictvím zdokonalení jazyka, ale také řečí těla.”
Věříme, že si všichni odvezli zpět domů mnoho nových informací, zkušeností a nových mezinárodních přátelství.


Eva Havlíčková, regionální koordinátorka – redaktorka, Kraj Vysočina

Přidej komentář jako první k "Reaction – italsko-španělsko-český projekt"

Zanechte komentář