Roman Štolfa – Z horníka nadšený vodák

Roman-Stolfa

Bývalý horník, který vede vodácký spolek POSEJDON. Neziskové organizace, založené před deseti lety Josefem Tobolou pro rozvoj vodní turistiky na Odře a Olši. Roman Štolfa vedl vodní skauty v Karviné (8.oddíl Hraničář Karviná). Dnes se snaží se vychovávat mladé instruktory a zájemce o vodáctví napříč organizacemi v rámci Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje (RADAMOK). Je také autorem nejrůznějších veršů a textů, které se chystá vydat. Poprosili jsme jej o krátký rozhovor.

 

Kde má sídlo POSEJDON?

Sídlo máme v Dolní Lutyni, v části Věřňovice, kde máme loděnici a teď budujeme klubovnu.

 

Jaká je věková struktura?

Od nevidím do nevidím. Nebráníme se ani těm nejmladším, ani těm starším, protože jsou zase zkušení. Nejmladší jsou i pětiletí, samozřejmě s rodiči. Nejstarší pak mezi 70 – 80 lety.

 

Jaké závody organizujete?

Spoluorganizujeme více závodů. Náš je AJACUP-POSEJDON. Ale podílíme se i na závodu Dračích lodí v Bohumíně, Meander Orient Express a dalších.

 

 

Jaký je zájem mezi mladými o vodáctví?

Zájem je velký. Důkazem je vzdělávací projekt Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje s názvem „Do vody bezpečně“, který podpořilo MŠMT.

Projekt je zaměřený na prevenci úrazů ve vodě u dětí a mládeže. Sídlo RADAMOKU je v Ostravě, a tak využije zázemí LODĚNICE POD HRADEM. Je to na soutoku řek Ostravice a Lučina pod Slezskoostravským hradem. Loděnice funguje od loňského roku.

Na provoz nové loděnice (viz LODENICEPODHRADEM.CZ) sháníme finance z nejrůznějších zdrojů na provoz. Sháníme je i na projekty. Například díky dotaci z Višegradského fondu realizujeme mezinárodní projekt zaměřený na výměnu zkušeností. Garantem celého projektu je ostravská organizace Vzájemné soužití. Vyvrcholením projektu je vodácký pobyt pro mládež s Poláky, Slováky a Maďary v Dolní Lutyni-Věřňovicích

 

 

Je tam tedy zapojena i romská populace, když to dělá Vzájemné soužití?

Ano. Tato organizace projekt zaštiťuje. Vedoucí jejich nízkoprahových zařízení využívají této příležitosti k motivaci nejaktivnější ze svých klientů. Pro Posejdon jde o první společný projekt. Je to poměrně velká akce, tak jsme zvědaví, jak vše dopadne.

 

 

Je to největší akce, co vás teď čeká?

Není. Největší akcí je Olympijský park v Ostravě. POSEJDON garantuje aktivity spojené s vodáckým programem. Oslovuje proto různé organizace a vyzývá je ke spolupráci. Těšit se návštěvníci mohou na závodní kajakáře, veslaře, rafting i vodní turistiku na kánoích či pramici.

 

Akce bude na Černé louce, pod Slezskoostravským hradem a na Masarykově náměstí. Bude to 21 dní v kuse v době olympiády. Bude tam promítání olympiády a zároveň si to budou moci všichni vyzkoušet. Tři okruhy – vodní turistika na kánoích, veslaři – cvičení na trenažeru a ukázkové jízdy závodníků.

Vloni se nám podařilo získat peníze z programu nadačního fondu TESCO – Pomáháme s vámi. Pramice jsme původně chtěli vyrobit, ale nakonec jsme je koupili od vodních skautů.

 

Proč vlastně vznikl POSEJDON?

Loni jsme slavili deset let existence. Naše instruktory zaujala myšlenka postarat se o vodní stezku Odry a Olše. Abychom se mohli rozvíjet, bylo třeba nějaké zázemí. Pro stavby na březích řek, i když jde jen o obyčejné schůdky, je třeba studie. Naše činnost je převážně dobrovolnická.

Jméno POSEJDON je řečeno „ponašemu“, tedy v místním nářečí s j a znamená Poseidon – čili starořecký bůh moře a vodních živlů. Jsme členy krajské rady dětí a mládeže (RADAMOK) Místní akční skupiny (MAS Bohumínsko). Jsou s tím spojeny určité výhody (např. pojištění, inventář, konzultace), ale samozřejmě i povinnosti (např. příspěvky).

 

Mez skvělé projekty RADAMOKu patří například Mládež kraji. Mladí lidé mohou realizovat své drobné projekty ve městě, a tím něco změnit ve svém okolí.

 

 

Takže vychováváte v duchu skautingu?

Skauting náš spolek určitě ovlivnil, protože řada našich instruktorů skautskou výchovou prošla. Členy skautské organizace ale nejsme.

 

Jaké jsou tedy statistiky?

Ptal jsem se Petra Ptáčka, který je největší kapacita na vodě, na Vltavě jsou půjčovny lodí – a prošlo tam 630 tisíc vodáků, a když se sečtou i menší – tak milion lidí není vůbec přehnané číslo.  Jinak u nás je 200 utonulých osob za rok. V Austrálii proběhla velká kampaň za miliony korun, když se jim „výrazně“ zvýšil počet utonulých za rok, z deseti na patnáct. V ČR jsou také kampaně, ale v mnohem skromnějších podmínkách, například na adrese www.bezpecnedetstvi.czRoman Štolfa2

 

Jak vidíš vodácké kurzy na školách?

Dělali jsme průzkum v loňském roce na školách a školských zařízeních na Karvinsku. Pouze dvě školy řekly, že o to nestojí – a to ZUŠ, což se dalo předpokládat. Všechny ostatní subjekty řekly, že by rádi, a že přivítají, když budou akreditování instruktoři, kteří jim zajistí program a dohlédnou na bezpečnost. Prevence je nejdůležitější – děláme i vícedenní kurzy, kde školíme nejdříve teoreticky a pak teprve jdeme do praktické části, kdy například sjíždíme úseky na Olši a Odře.

 

Byl loňský rok kritický, co se týče splavnosti?

Řeka Olše je splavná celoročně v úseku Dětmarovice – soutok s Odrou. Odra je sjízdná celoročně z Koblova. Otevření a Zamykání meandrů Odry pro vodácké sjezdy ovlivňují jiná pravidla, Hnízdění ptáků. Proto na meandrech Odry sezóna oficiálně začíná na konci června a končí počátkem října.

 

 

Jak se zapojit?

Existují stránky www.posejdon.cz, kde jsou kontakty. Vítáme dobrovolníky, lidi s ambicemi něco dělat, vést a organizovat na místní i mezinárodní úrovni.

 

Pro spisovatele je zajímavý projekt tzv. Setkání u knihy. Tento projekt Regionální knihovny Karviná spolek Posejdon podporuje. Autorská čtení jsou velmi zajímavá. Setkání přinášejí inspiraci. Autorem nápadu je Alena Hloušková a jednoruký řezbář Stanislav Filip. Jeho básničky a dřevořezby jsou do konce června k vidění na prodejní výstavě „Malováno dlátem“ v galerii na Slezské univerzitě. Pozitivní vzor člověka, který měl těžký život, a přesto je vtipný a pozitivně naladěný. Za zmínku stojí projekty Ukliďme svět ukliďme Česko, projekt 72 hodin, Celostátní výměna zkušeností – CVVZ a podobně. Podpořte nás na facebooku Posejdon.cz

 

 

 

Dokud se člověk bude tvářit, že nemá šanci, a nepůjde si za svým, když bude hledat způsoby, ne důvody, tak to půjde.“

Děkuji za rozhovor.

Miroslav Sedláček, ICM YMCA Orlová

Přidej komentář jako první k "Roman Štolfa – Z horníka nadšený vodák"

Zanechte komentář