S buchtou do světa aneb stanu se stážistou?

V dnešní době je velmi důležité mít vzdělání. Toho lze více či méně snadnou cestou docílit studiem. Další důležitý faktor pro hledání dalšího uplatnění v životě je stále častěji zmiňovaná praxe. Kde však praxi získat?

Jedním z nejsnadnějších řešení může být STÁŽ.

Stáží se rozumí krátkodobá pracovní činnost studentů či absolventů VŠ v přijímací organizaci (podniku). Cílem stáže je umožnit stážistům praktický nácvik a uplatnění teoretických znalostí v praxi. Potažmo si stážista výkonem praxe zajistí lepší podmínky pro přijetí do zaměstnání po ukončení studií. Mnohdy se také stážista „zabydlí“ ve své organizaci a pracuje pro ni i po ukončení studia. Vzhledem k tomu, že stáže je možné vykonávat i mimo republiku, je neocenitelnou výhodou také rozšíření obzorů, získání nových zkušeností a prohloubení jazykových dovedností. V případě, že se stanete zaměstnancem organizace, je možné, že vám sama organizace navrhne téma diplomové práce, kterou pro ni budete zpracovávat. Po ukončení stáže obdržíte doklad o absolvování stáže.

Délka stáže je u každé organizace jiná. Studenti obvykle docházejí třikrát týdně na několik hodin. Doba trvání stáže je individuální, od několikatýdenní až po dvouleté a závisí vždy na dohodě. Takto vzniklý pracovní poměr musí být podložen pracovní smlouvou, která přesně vymezí dohodnuté podmínky.

Pro přijetí ke stáži je nutné vyplnit přihlášku, přiložit životopis. Mnohde velmi ocení motivační dopis, který by měl být vždy součástí. Pro přijetí bude důležité také připojit doporučení z univerzity. Podle výběru je pak nutno přihlédnout na jazykovou  vybavenost žadatele.

Stážisté mohou být za svou práci finančně ohodnoceni, některé organizace přispívají studentům formou stipendia. Některé organizace nabízejí stážistům krytí nákladů na stravu a ubytování. Vyjímečné nejsou ani neplacené stáže. Většina podniků nabízí stážové pobyty sama, u takových se neplatí za zprostředkování. Existují však také zprostředkovatelny, které si za zajištění většinou zahraniční stáže účtují poplatek.

Hana Šnajdrová

Regionální koordinátorka – redaktorka

Kraj Karlovarský

Přidej komentář jako první k "S buchtou do světa aneb stanu se stážistou?"

Zanechte komentář