Seminář environmentální výchovy pro mateřinky

O tom, že lze s environmentální výchovou začít již v mateřských školách se přesvědčili účastníci praktického semináře, který se uskutečnil na Krajském úřadě Jihočeského kraje. O účast na semináři byl mezi pedagogy mateřinek velký zájem, své zastoupení na něm měly téměř všechny okresy jižních Čech.

Účastníkům semináře byl představen projekt představen projekt „Co se skrývá za bludným kořenem“, který vznikl v Libereckém kraji, kde byl také poprvé realizován již ve školním roce 2006/2007. Od té doby s ním jeho autorka Jana Modrá, zabývající se environmentální výchovou dětí předškolního a mladšího školního věku, seznamuje pedagogy i v ostatních krajích. V roce 2010 se projekt pilotně ověřuje také v mateřských školách v Německu. Je určen hlavně předškolákům, ale je do něj možné zapojit i mladší nebo naopak starší děti. Projekt obsahuje soubor 10 pracovních listů ve formě nástěnného kalendáře 42 x 60 cm ke stejnojmennému celoročnímu programu ekologické výchovy pro mateřské školy. Ke kalendáři patří i soubor černobílých pracovních listů a instrukcí k jednotlivým měsícům na recyklovaném kartónu. Metodický průvodce Metodický průvodce a pracovní listy projektu jsou zájemcům k dispozici ke stažení na webových stránkách www.janamodra.cz

K další inspiraci účastníků semináře patřily i praktické ukázky z projektu „Kouzelník Futuro a jeho přátelé“, který vychází ze stejnojmenné knížky Pavla Bezděčky s netradičními pohádkami, které vysvětlují různé schopnosti zvířat. Pohádky se staly základem a motivací ekologických výukových programů o živočiších. Stejnojmenná kniha osahuje 15 pohádek přibližujících a objasňujících některé přírodní zajímavosti. Více informací pro zájemce nabízí opět webové stránky www.janamodra.cz

Dalším inspirativním projektem, kterým se zabývali na semináři jeho účastníci byl projekt „Čarovné bylinky“, zaměřený na programy o rostlinách čerpající z knížky Marty Knauerové „Bylinková povídání pro sedmero usínání“. Tato kniha společně s “bylinkovými” omalovánkami slouží k ekologické výchově v mateřských školách i rodinách jak na české tak i německé straně.

Seminář zorganizoval Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Jihočeského kraje, který jej i finančně podpořil v rámci rozvoje systému environmentální výchovy, vzdělání, osvěty v Jihočeském kraji.

Zdroj Jihočeský kraj, www.kraj-jihocesky.cz

Václav Pavlík, Regionální koordinátor / redaktor, Kraj Jihočeský

Přidej komentář jako první k "Seminář environmentální výchovy pro mateřinky"

Zanechte komentář