Seminář Kvetoucí školy

20170108_185433A

Dne 28. 3. 2019 proběhl v Brně seminář pro učitele ZŠ a MŠ s názvem – Kvetoucí školy. Akce se uskutečnila v Otevřené zahradě a pořádala ji organizace Nadace Partnerství.

20170108_154504ASeminář obsahoval teoretické poznatky i názorné ukázky toho, jak zkrášlit okolí školy a jak se podílet na zachování biodiverzity a přírodního dědictví. Dále byla zdůrazňována důležitost semínek a krajových odrůd. Prezentovány byly také návody na aktivity a pokusy, které je možné využít v hodinách prvouky, vlastivědy, environmentální výchovy, nebo při hrách na zahradě.20170108_184147A

V neposlední řadě byly také prezentovány možnosti, jak motivovat děti pro práci v zahradě se semínky a bylinkami. Přednášející tvořili čeští i rakouští lektoři.20170108_190103A

Akce byla velice prospěšná a inspirativní pro tvorbu budoucích akcí a programů v ICM Petrovice u Karviné.

Pavla Jastrzembská
ICM Petrovice u Karviné